Tysk historiker får Holbergprisen 2011

Den tyske historikeren Jürgen Kocka er tildelt Holbergs internasjonale minnepris for 2011. Nils Klim-prisen for yngre og lovende forskere i Norden, går til Jørn Jacobsen, som er postdoktor i jus ved Universitetet i Bergen. Det går fram av en pressemelding som ble sendt ut av Holbergprisens sekretariat i formiddag.

FÅR HOLBERGPRISEN: Historikeren Jürgen Kocka fra Tyskland er tildelt Holbergprisen for 2011.

Foto: Humboldt-universitetet i Berlin

Jürgen Kocka  arbeider for tiden ved Humboldtuniversitetet i Berlin, men har også arbeidet ved Universitetet i Bielefeld og Det frie Universitetet i Berlin. Nå er han også gjesteforsker ved University of California, Los Angeles.

I begrunnelsen for å gi Jürgen Kocka Holbergprisen heter det at han ”er en fremragende historiker som på avgjørende vis medvirket til et paradigmeskifte i tysk historiografi ved å åpne den opp for beslektede samfunnsvitenskapelige fag og ved å etablere betydningen av en transnasjonal, komparativ tilnærming.

Kockas tidlige forskning om bedriftsledelse og hvitsnipp-arbeidere, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens, 1847-1914 (1969) etablerte ham som en ledende sosialhistoriker i sin generasjon. Allerede dette arbeidet viste de kvaliteter som preger hans faglige innsats. Han er kreativ og dyptpløyende, og evner å stille de store spørsmål, både når det gjelder teori og fortolkning, og han har sans for de brede implikasjoner av de emner han behandler”.

Forskingsminister Tora Aasland synes prisen er velfortjent.

– Årets prisvinner er en forgrunnsskikkelse i europeisk sosialhistorisk forskning. Han er dessuten en historiker som med tyngde går inn i dagens samfunnsdebatt, sier Aasland.

Nils Klim-prisen til Universitetet i Bergen

Når det gjelder avgjørelsen om å tildele Nils Klim-prisen til postdoktor Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen, begrunner juryen den med at hans doktoravhandling ”Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten” som han forsvarte i Bergen i 2008, er et vitenskapelig arbeid av høy kvalitet som i tillegg oppviser stor selvstendighet. I avhandlingen viser Jacobsen at en tradisjonell pragmatisk utilitaristisk tilnærming ikke er tilstrekkelig for å møte dagens utfordringer innenfor strafferettslig forskning. Dagens strafferett beveger seg i retning mot mer kontroll av borgerne. Et eksempel på dette ser vi i tiltakene mot terrortrusselen der selv forberedende handlinger blir kriminalisert. I sin avhandling analyserer Jacobsen fra et rettsstatsperspektiv helt fundamentale spørsmål innen strafferetten og kritiserer tendensene også i Norge i retning av en pre-aktiv strafferett.”.

Begge prisene deles ut i Håkonshallen i Bergen 8. juni.

Holbergprisen, som i 2011 er på 4,5 millioner kroner, ble opprettet av regjeringen i 2003 og deles ut hvert år for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. 

 

 

 

 

Emneord: Tyskland, Internasjonalisering, Priser
Publisert 15. mars 2011 11:50 - Sist endra 15. mars 2011 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere