Papirutgaven av Uniforum legges ned

I 25 år har Uniforum trofast kommet i alle UiO-ansattes posthyller, fylt opp avisstativer omkring på campus og blitt sendt ut til flere tusen abonnenter utenfor universitetet.  Men til sommeren er det slutt. – Et tap for universitetssamfunnet, sier styreleder Nils A. Butenschøn.

VANSKELIG VALG: – Vi ser at andre universiteter satser betydelig sterkere på sine internaviser enn det Universitetet i Oslo gjør. Den manglende satsingen har nå altså tvunget oss til å foreta valget mellom to onder, sier styreleder Nils A. Butenschøn.

 

Foto: Ola Sæther

Torsdag i forrige uke sendte professor Nils A. Butenschøn brev til Universitetsstyret og Universitetsdirektøren der han orienterte om at Uniforum i trykt form legges ned. Butenschøn leder Uniforums styre og har selv vært med på å vedta at papiravisen skal opphøre å eksistere fra slutten av juni i år.

– Som styreleder kan jeg ikke lenger ta ansvar for den uholdbare personal- og ressurssituasjonen i Uniforum. Redaksjonen har levd under svært krevende betingelser siden 2008, da UiO-ledelsen halverte den eneste hele journaliststillingen i redaksjonen. Dette skjedde etter at han som var ansatt i stillingen, brått døde, forteller Butenschøn. Beslutningen om å nedlegge papirutgaven ble enstemmig vedtatt på styremøte den 17. mars. Redaksjonen støtter beslutningen.

– Uforståelig prioritering

Butenschøn og redaktør Martin Toft har over tid sendt flere brev om ressursmangelen til ledelsen ved UiO og vært i møter med dem, men uten at det har ført til noen endring av situasjonen.

– Det har ikke vært noen åpning hos ledelsen for å tilbakeføre en full journaliststilling til redaksjonen. Det reflekterer en prioritering som jeg ikke forstår, medgir Butenschøn, som til daglig leder Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Uniforums styre har kommet til at det ikke lenger er mulig å opprettholde en bærekraftig redaksjon for både papiravis og nettavis – og samtidig sikre nødvendig kvalitet – med de ressursene Uniforum i dag har til rådighet. Ved å legge ned papirutgaven, spares trykkeri- og distribusjonsutgifter, og redaksjonen skal blant annet styrkes med den halve stillingen som ble skåret bort for tre år siden.

 STYRETS ANSVAR:  Styrets beslutning om å legge ned papirutgaven er ikke et resultat av kutt i Uniforums budsjetter. Uniforum har vært skjermet for budsjettkutt, noe andre deler av virksomheten ikke har vært, sier universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe.

– Jeg beklager likevel nedleggelsen sterkt. Uniforum har vært en viktig miljøskapende institusjon ved Universitetet i Oslo gjennom et kvart århundre. UiOs egen avis har bidratt til å bygge et universitetssamfunn, både gjennom sin nyhetsspredning og gjennom sine informasjons- og debattspalter. At denne sammenbindende faktoren nå forsvinner, er synd. Å legge ned papirutgaven er et tap for universitetssamfunnet og et negativt signal å sende i et jubileumsår, mener Butenschøn.

Styrelederen er opptatt av å forsøke å kompensere for noe av dette ved å satse på en nettbasert løsning. 

– Hvis UiO i det hele tatt skal ha en intern informasjonskanal og en kanal for sine egne ansatte, er det nødvendig å utvikle en nettbasert plattform. Den er ikke tilstrekkelig god slik den er i dag. Her er det nødvendig å gå inn med større ressurser, sier han.

Færre lesere

– Vil Uniforum tape lesere når papirutgaven forsvinner?

– Ja, jeg tror dessverre det. Det er klart at det er en forskjell på å få Uniforum i posthyllen eller å få den sendt hjem, slik mange eksterne miljøer i dag får, og det å måtte klikke seg inn på nettet, hvor det er svært stor konkurranse om oppmerksomheten.

– Er det ikke mulig for Uniforum å skaffe inntekter selv?

– Med de arbeidskraftressursene som finnes i Uniforum i dag, har jeg liten tro på det. Å skaffe eksterne annonseinntekter er i seg selv en arbeidskrevende oppgave. Situasjonen i avisa er dessuten satt ekstra på spissen siden 2009, da Uniforum ble skilt ut fra den daværende Informasjonsavdelingen. Redaktøren må bruke betydelig mer av sin tid på arbeidsledelse og administrasjon enn tidligere.  

 

Uniforum

* Internavis for Universitetet i Oslo
* Grunnlagt i 1986 av tidligere informasjonssjef, Tove Nielsen
* Utkommer ca. hver 14. dag i studieåret
* Opplag: 13 850 eksemplarer
* Publiserer nesten daglig artikler på: www.uniforum.uio.no
* Redaktør: Martin Toft (siden 1997)
* Redaksjonen for øvrig: 1 journalist i 60 % stilling, 1 journalist i 50 % stilling, 1 fotograf 50 %, 1 produksjonskonsulent 30 %

 

 

Butenschøn er opptatt av å legge til rette for en pulserende offentlighet i universitetssamfunnet.

– Vi ser at andre universiteter satser betydelig sterkere på sine internaviser enn det Universitetet i Oslo gjør. Den manglende satsingen har nå altså tvunget oss til å foreta valget mellom to onder; enten å fortsette å ta ansvar for en uholdbar situasjon for redaksjonen, eller å vedta å legge ned papiravisen.

– Skjermet for kutt

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe understreker at det er Uniforums eget styre som ønsker å prioritere nettutgaven på bekostning av å opprettholde papiravisen.

– Det er Uniforums styre som har fattet beslutningen om å legge ned papirutgaven og heller satse på nettutgaven. Det er Uniforums styre som har ansvar for å finne en balanse mellom inntekter og utgifter. Styrets beslutning om å legge ned papirutgaven er ikke et resultat av kutt i Uniforums budsjetter. Uniforum har vært skjermet for budsjettkutt, noe andre deler av virksomheten ikke har vært, sier universitetsdirektøren.

Emneord: Arbeidsmiljø, Forskningsformidling, Personalbehandling/politikk, Universitetshistorie, Uniforum nett no Av Trine Nickelsen
Publisert 30. mars 2011 12:58 - Sist endret 30. mars 2011 15:28

Hva med digitale løsninger?

Kan denne beslutningen brukes til noe positivt, f.eks. ved at vi kan få utviklet en "App" for Uniforum på mobile plattformer?  Ettersom Smartelefoner og lesebrett brukes av stadig flere, bør også UiO ta i bruk slike løsninger i sin kommunikasjon med både interne og eksterne målgrupper.

Selv om også jeg setter pris på en god papiravis, ser jeg at også vi som ikke er "digital natives" i større grad venner oss til nyheter på digitale plattformer.

Denne "krisen" kan mao. brukes til noe positivt.

Steinar Hafto Myre - 31. mars 2011 13:47

Dette er positivt!! det er gammeldags og ressurskrevenede å trykke en intern avis på papir og distribuere det! det er meningsløs i 2011. Lar oss håper at det også skjer med Universitas og de øvrige publikasjonene som sendes ut til umiddelbar gjenvinning og søppeldunker rundt om i denne byen.

djhill@uio.no - 4. apr. 2011 17:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere