Foreslår språksenter på UiO

– Skal vi oppfattes som en interessant samarbeidspartner internasjonalt, er vi helt avhengige av å styrke språkopplæringen, sier professor Hanne Gram Simonsen. Hun har ledet gruppen som sist uke leverte innstillingen ”Språksenter ved UiO”.

IKKE FLINKE NOK: Både forskere og ansatte i administrasjonen overvurderer ofte sine engelskkunnskaper, mener Hanne Gram Simonsen. – Det kan både føre til misforståelser og til at UiO som institusjon mister autoritet og ikke blir tatt alvorlig, advarer hun.

Foto: Ola Sæther

– Vi tar utgangspunkt i de aktivitetene som alt gjennomføres her ved UiO, men argumenterer for at disse både må styrkes, samles og synliggjøres, sier Hanne Gram Simonsen.

Lingvistikkprofessoren har ledet arbeidsgruppen som sist uke la fram innstillingen ”Språksenter ved UiO”.

Gruppen anbefaler at UiO oppretter et faglig ledet språksenter som samler de miljøene som i dag driver opplæring i såkalt redskapsspråk – norsk for internasjonale studenter og forskere, og engelsk for norske stipendiater og ansatte og for internasjonale studenter som skal følge undervisning på engelsk.

For et universitet med internasjonale ambisjoner er dette helt nødvendig, argumenterer professoren:

– Skal vi oppfattes som en interessant samarbeidspartner internasjonalt, og skal vi kunne fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling i en internasjonal sammenheng, er vi helt avhengige av å styrke språkopplæringen.

Kobles til Strategi 2020

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i flere tidligere utredninger om samme tema, deriblant Språksenterutvalgets rapport Ambisjoner for et språkkompetansesenter fra 2007 og Utvalget for språkpolitikk ved UiOs innstilling Snart to hundre fra 2006. Gram Simonsen trekker også fram universitetets egen Strategi 2020 som et viktig grunnlagsdokument. Her oppgis økt internasjonalisering som et av UiOs hovedmål.

Professoren håper innstillingen blir godt mottatt når den skal opp til behandling på rektoratmøtet 27. januar.

– Den videre behandlingen avgjøres der. Forhåpentligvis ser både rektoratmøtet og senere Universitetsstyret nytten av senteret vi foreslår, og bevilger de pengene som trengs.

Underlagt UV-fakultetet?

Innstillingen inneholder tre forslag til plassering av senteret. Enten kan det plasseres som en enhet rett under rektoratet, eller det kan ligge under ett av fakultetene HF eller UV. For å sikre en faglig styring av senteret anbefaler arbeidsgruppen at senteret plasseres under ett av de to nevnte fakultetene.

Bakgrunn for innstillingen

* Arbeidsgruppen bak innstillingen, ledet av professor Hanne Gram Simonsen, ble oppnevnt av rektoratet i september 2009.
* I utgangspunktet skulle gruppen kun ha en støttefunksjon for en arbeidsgruppe nedsatt av Universitetsalliansen Oslo (UAO).
* UAO vedtok i mars 2009 å etablere en arbeidsgruppe som skulle utrede de faglige, økonomiske og organisatoriske sidene ved et felles finansiert og ledet
språksenter for alliansens medlemsinstitusjoner, deriblant UiO.
* Etter at UAOs gruppe konkluderte med ikke å anbefale opprettelsen av et felles senter, har UiOs interne arbeidsgruppe levert innstillingen ”Språksenter ved UiO”.

– UV-fakultetet peker seg kanskje aller mest ut, ettersom de har spesiell kompetanse på undervisning, mener Gram Simonsen.

Selve kursinnholdet vil avhenge av om deltakeren skal bruke kunnskapen i studier, forskning, formidling eller administrasjon.

Behersker ikke engelsk

Ifølge Gram Simonsen er dagens tilbud langt fra tilstrekkelig, og slik kan det ikke fortsette:

– Stadig flere kurs på masternivå holdes på engelsk. Det betyr at både studenter og forelesere må beherske dette språket, noe svært mange per i dag ikke gjør.

– Administrasjonen må også forbedre sine engelskferdigheter?

– Det må de. Akkurat som blant forskerne er det mange i administrasjonen som overvurderer sine engelskkunnskaper. Det kan både føre til misforståelser og til at UiO som institusjon mister autoritet og ikke blir tatt alvorlig.

– Tilsvarende er det viktig at vi har et godt tilbud i norskopplæring til utenlandske studenter og forskere, og til forskernes familiemedlemmer. Dette tilbudet er allerede godt bygget ut, men også her kan vi bli bedre, tilføyer professoren.

– Men hvorfor bare norsk og engelsk?

– Noen vil nok mene at det er litt puslete bare å skulle drive med norsk og engelsk. Og etter hvert kan det tenkes at senteret vil utvide med flere språk, og da spesielt de store europeiske språkene tysk, fransk og spansk. Men det må komme etterpå. Engelsk er i en særstilling i dag.

 


 

Emneord: Strategisk plan, Språk, Språkpolitikk, Internasjonalisering Av Helene Lindqvist
Publisert 17. jan. 2011 14:16 - Sist endret 17. jan. 2011 14:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere