Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1998

Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

Søndag 1. november: «Firkantet eller pæreformet? Om sliping av smykkesteiner» v/amanuensis Brenda B. Jensen.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

Søndag 8. november: «Mammuten - istidens raggete elefantdyr» v/førstekonservator Natascha Heintz.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 15. november: «Hvithval, havets kanarifugl» v/forsker Ian Gjertz.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Etnografisk museum

Tid og sted: søndager kl. 12-15 i Historisk museum, Frederiks gate 2

1. november: Barnesøndag: «Inn i åndeverdenen». Hvordan får barn i Mexico, Sørøst-Asia og andre steder kontakt med åndene? Film og skattejakt i utstillingene.

8. november: Barnesøndag: «India». Skattejakt i Sør-Asia salen.

Generell numismatikk

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-14.45 i Myntkabinettet, Historisk museum, Frederiks gate 2

12. november: Støpte norske medaljer.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

5. november: Professor Sigurd Hjelde, Institutt for kulturstudier, UiO: tema knyttet opp til faget religionshistories 100-årsmarkering: «Teologi og religionshistorie: samspill eller sammenstøt? Om innføringen av religionshistorie som fag ved Universitetet i Oslo - 1898-1914.»

Vitenskapsakademiet

Tid og sted: torsdager kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

12. november: Klassemøter: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Arktis - evolusjonær fryseboks eller smeltedigel?» v/professor Reidar Elven, UiO; Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Overklassebilder. Asta Nørregaards portrettmaleri 1890-1910» v/professor Anne Wichstrøm, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

30. oktober: «A ‘satisfying’ theory of social knowledge» v/Raymond Boudon, Paris universitet, Sorbonne.

Århundrene skifter

Lørdagsforum v/Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Tid og sted: kl. 12.30 i Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

31. oktober: «Edvard Munchs Ibsen» v/Vigdis Ystad.

7. november: «Alexander Kielland som darwinist» v/Liv Bliksrud.

14. november: «’Suget i Hjertet’ - Ragnhild Jølsens kvinneskildringar» v/Olav Solberg.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager kl. 14.15-17 i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

30. oktober: «Rilke og det åpne: Den 8. Duino-elegien» v/Mette Moestrup, Århus. Arnfinn Bø-Rygg, Arne Melberg.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

3. november: «Jakten på kroppen» v/Bjørn Barland.

17. november: «Kroppen og bekjennelsen» v/Berit Lånke.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern.

3. november: «Europeanization of Petroleum Policy - State Activism under Pressure» v/professor Svein Andersen, sosiologi, ARENA.

10. november: «How Liberal is Preference Formation» v/Dr. Mark Aspinwall, Department of Politics, Durham University, UK.

Senter for kvinneforskning

Love Between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism

Fredag 13. november kl. 11.15-16 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje. Seminar med professor i Det nye testamente, Bernadette Brootin, Brandeise universitet, Waltham, Massachusetts, USA. Faglig ansvarlig: teolog og forsker Lise Tostrup Setek, Senter for kvinneforskning.

Påmelding innen 2. november, tlf. 22 85 89 36.

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

2. november: Førsteamanuensis Tore Linné Eriksen, Høgskolen i Oslo og professor Stein Tønnesson, Senter for utvikling og miljø, UiO: Global historie. Hva er det? Hvordan kan den undervises?

9. november: «The Use of Money in Europe north of the Alps from the High Medieval Age to the 17th and 18th Century. An Economic Perspective» v/Dr. Nicolas Mayhew, Oxford University.

Begreper om det digitaliserte samfunn

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom G. 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

4. november: Oppsummering av høstens seminar. Studentenes kursoppgaver v/Knut Lundby

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid og sted: mandager kl. 15-16.30 i auditorium 1, Patologibygningen

2. november: «Molekylær medisin og genterapi» v/Jacob Wang, Inger Helene Madshus, Jan Brinchmann, Moldy Siuod, Kjewtil Taskén og Erling Seeberg.

Levekår i storby

Arr.: Urbaniseringsseminaret

Tid og sted: fredager kl. 13.15-15 i Sem.rom C-455, 4. etasje, C-blokka, Eilert Sundts hus, Blindern

6. november: «Segregasjon i Oslo - hvordan kan forskjellene forklares?» v/førsteamanuensis Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Kampen for ‘det gode liv’

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn og Oslo Folkeakademi

Tid og sted: tirsdager kl. 19.45 i Aud. 3 (u.etasjen), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

3. november: «Psykopaten - sjarmør og tyrann. Psykopater og personer med psykopatiske personlighetstrekk skaper alvorlige problemer lokalt og globalt. De søker makt, uten å ta hensyn til andre, ved manipulering og løgnaktighet, selvgodhet og ansvarsfraskrivelse, psykisk og fysisk vold. Hva kan gjøres som vern? Kan det satses på forebygging de første leveårene?» v/journalist Aud Dalsegg.

Foredrag ved Senter for høyere studier

Arr.: Forskergruppen Religionenes språk i nordlig sammenheng: sjamanisme, nordlig identitet og mentalitet

Tid og sted: tirsdager kl. 19 i Videnskapsakademiets lokaler, Drammensvn. 78

3. november: «Schamanerna: resan till de sibirska naturfolkens och samernas dolda värld» (med videofilm) v/prof. Juha Pentikäinen, Helsingfors universitet.

Norske kvinnelige akademikere, Oslo krets

Tid: tirsdag 17. november kl. 18

Sted: Hjemme hos Lise Heber Østlyngen, Dybwadsgt. 7, 2. etasje (nær Majorstua)

«Hildegard von Bingen, en pioner i feministisk tenkning.» Foredrag v/professor Grete Børsand Heyerdahl.

Kontingent er for tiden kr. 200.- for fullt medlemskap, studentpris kr. 125.

Forandringer i det kunsthistoriske objekt

er tema for Forskningsdagen 1998 som arrangeres av Avdeling for kunsthistorie 27. november kl. 10-19 i Håndverkeren, 5. etasje. Hovedforelesere: Lynda Nead, University of London, om et tema fra sin bok The Female Nude (1992), Aaron Betsky, San Fransisco Museum of Modern Art, om kjønn og arkitektur og Margaret Iversen, University of Essex, om Rachel Whiteread. Henv. Wenche Findal, tlf. 22 85 19 84 eller Anne Wichstrøm, tlf. 22 85 19 91.

Gjesteforelesning om middelhavsforskningens mål

Maurice Aymard, leder av Maison des Sciences de l’Homme og forskningsleder ved Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Humaines, Paris vil holde en gjesteforelesning fredag 6. november kl. 10.15-12 i Sem.rom 300, 5. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern. Tema: «Mediterranian studies in the Braudel tradition a challenge to historians in Northern Europe?»


Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere