Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1998


Høsten på Tøyen

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 4. oktober: "Kunstdyr - dyrekunst. Kunst om-med-på-av forskjellige dyr" v/stipendiat Torfinn Ørmen.

Etnografisk museum

Frederiks gate 2

Torsdag 1. oktober kl. 19.30: Museumsstafetten - "Grønlandsk kunst gjennom 140 år" v/førsteamanuensis Tom G. Svensson.

Søndag 4. oktober kl. 12 - 15: Barnesøndag: Dukkedag og lekedag for gutter og jenter.

Tirsdag 6. oktober kl. 13: Åpning av utstillingen "Kunst mot apartheid" - en utstilling med plakatkunst fra Sør-Afrika.

Generell numismatikk

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-14.45 i Myntkabinettet, Historisk museum, Frederiks gate 2

8. oktober: Medaljøren Ivar Throndsen.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

8. oktober: "En presentasjon av prosjektet ’Fra genetikk til genteknologi. Norge 1900-2000’" v/professor Torben Hviid Nielsen, forskerne Arve Monsen og Tore Tennøe, TMV-senteret, Oslo.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

2. oktober: "Elfenbenstårn eller markedsplass - kampen om universitetet i Sverige på 1800-tallet" v/Tore Frängsmyr, Uppsala.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager kl. 14.15-17 i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

9. oktober: "Hofmannsthal/Strauss: ‘Ariadne på Naxos’" v/Arne Melberg og Ståle Wikshåland.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

6. oktober: "Kropp og anarki" v/Syphilia Morgenstierne.

Teknologi og samfunn

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV-senteret)

Tid og sted: lørdager kl. 11.15-12 i Teologisk eksamenssal, 2. et., Urbygningen, Sentrum

3. oktober: "Risiko og ansvar i det (post)industrielle samfunn. Hvordan møter vi den moderne ‘teknologiske trussel’?" v/professor og senterleder Francis Sejersted, TMV-senteret. Etter foredraget vil det bli boklansering av Sejersteds siste bok, ‘Teknologipolitikk‘, sammen med andre nye TMV-publikasjoner.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern.

6. oktober: "European Integration, Political Democracy, and Social Protection" v/sosiolog, professor Claus Offe, Humboldt Universität zu Berlin.

13. oktober: "Consociationalist or Weberians? Top Commission Officials and the Role of Nationality in the Commission" v/professor Lisbeth Hooghe, Department of Political Science, University of Toronto.

Senter for kvinneforskning

"Tolkning bak tall"

Seminar fredag 9. oktober kl. 9.15-15 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje v/høgskolelektor Arild Danielsen, Avd. for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold. Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum Nielsen.

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

5. oktober: "I hvilken forstand kan vi snakke om sannhet i historie? En meningsutveksling" v/professor emeritus Ottar Dahl, forsker, dr.philos. Erling Sandmo, Institutt for samfunnsforskning, Oslo og professor Knut Kjeldstadli, Historisk institutt, UiO.

Begreper om det digitaliserte samfunn

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom G. 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "Samfunnsmessige konsekvenser av utviklingen på Internett" v/Tormod K. Lunde, Norges Markedshøgskole/BI og ISS.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid og sted: mandager kl. 13.30-16.30 i auditorium 1, Patologibygget

5. oktober kl. 13.30-14.45: De to medisinske kandidatene ved rektorvalget v/UiO, Christian Hall og Kaare R. Norum, presenterer sine programmer.

Kl. 15-16.30: "Uredelighet i medisinsk forskning i Norge" v/Asbjørn Aakvag; "Kjøreregler for medforfatterskap på vitenskapelige artikler - redaktørens synsvinkel" v/Magne Nylenna. Kommentarer fra forskernes synsvinkel v/Stein Evensen og Anne Spurkland.

Psykososiale konsekvenser av menneskerettighetsbrudd, rasisme og diskriminering

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "Menneskerettigheter og menneskerettighetskonvensjoner: en oversikt" - "Når menneskerettigheter krenkes: psykososiale konsekvenser" v/senterleder, professor i psykiatri Nils Johan Lavik, Psykososialt senter for flyktninger.

Levekår i storby

Arr.: Urbaniseringsseminaret

Tid og sted: fredager kl. 13.15-15 i Sem.rom C-455, 4. et,. C-blokka, Eilert Sundts hus, Blindern

9. oktober: "Dødelighet i Oslo - geografiske variasjoner" v/førsteamanuensis Bjørgulf Claussen, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

Ulandsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern.

6. oktober: Privatisering av sikkerhet. "Hvilke konsekvenser får en økende grad av privatisering av sikkerhet i u-land?" v/stipendiat Morten Bøås, SUM.

Nansen Minneforelesning 1998

I anledning av Fridtjof Nansens fødselsdag (10. oktober) arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi et foredrag av Roland Huntford, Wolfson College, Cambridge: "Fridtjof Nansen and the unmixing of Greeks and Turks in 1924" mandag 12. oktober kl. 19.00 (presis!) i Akademiets hus, 2. etasje, Drammensvn. 78


Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1998

Publisert 30. sep. 1998 18:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere