Grip muligheten, velg Hall og Sletsjøe!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

På vegne av forslagsstillergruppen vil vi med dette anbefale tilsatte og studenter ved Universitetet i Oslo å stemme på Christian Hall som rektor og Anne Sletsjøe som prorektor ved kommende valg. Universitetet har nå sjansen til å ta et stort skritt videre i sin utvikling ved å velge inn representanter for en ny generasjon i toppledelsen.

Christian Hall og Anne Sletsjøe er yngst blant kandidatene. Med sine henholdsvis 48 og 47 år skal de leve og arbeide i mange år framover ved Universitetet i Oslo, og skal derfor selv leve med følgene av de mange viktige beslutninger som må tas i kommende valgperiode.

Christian Hall gikk tidlig ut og proklamerte sitt kandidatur i media. Dette har ført til et stort allment engasjement rundt rektorvalget, og har tvunget alle kandidatene til å gjøre rede for sitt universitetspolitiske syn.

Hall og Sletsjøe har meget klart signalisert at universitetets funksjon og anseelse står og faller med forskningsaktiviteten. Arbeidet til Hall og Sletsjøe vil preges av behovet for å bedre forskningsvilkårene ved universitetet. Gjennom dette vil også kvaliteten i undervisningen sikres.

Klarest av alle har Hall og Sletsjøe også demonstrert sin vilje til å engasjere samfunnet rundt oss i universitetets ve og vel, en nødvendig forutsetning for bedring av situasjonen.

Hall og Sletsjøe har en dyp forståelse av hvor viktig det er at universitetsledelsen spiller på lag med studentene. Det er nærmere 40 000 studenter tilknyttet vårt universitet, og at deres vilkår er så bra som mulig, er avgjørende for at Universitetet i Oslo skal være velfungerende.

Til tross for at de to kandidatene er relativt unge, har de begge solid ledererfaring fra Universitetet i Oslo. Christian Hall er professor ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Rikshospitalet. Han er en erfaren og høyt ansett forsker på sitt område. Hall er for tiden medlem av Det akademiske kollegium. Han har særlig innsikt i universitetsfunksjonenes kontaktflater mot eksterne aktører og interessenter. Anne Sletsjøe er førsteamanuensis ved Klassisk og romansk institutt og har portugisisk litteratur som spesiale. Hun har grundig kjennskap til humanioras problemer og er en meget vel ansett bestyrer ved sitt institutt.

Vår oppfordring til velgerne er derfor:

Grip sjansen - løft Universitetet i Oslo framover - velg Hall og Sletsjøe!

Ivar Hørven

Øivind Larsen

 

Forslagsstillerne som har stilt seg bak Halls og Sletsjøes kandidatur, er:  

Kontorsjef Gulla Agnalt, Institutt for kulturstudier
Professor Jan Peder Amlie, Med. poliklinikk, Rikshospitalet
Student Jonny Arnesen, fakultetsstyret, SV-fakultetet
Professor Håkon Aune, Anestesiavdelingen, Radiumhospitalet
Inst.leder Fride Eeg-Henriksen, Inst. kvinne- og kjønnsforsk (AS)
Førsteamanuensis Bodil Ellefsen, Inst. for sykepleievitenskap
Førsteamanuensis May-Solveig Fagermoen, Inst. for spl. vit.
Førsteamanuensis Drude von der Fehr, Inst.nord. og litt. vit. (AS)
Professor Svein Friis, Univ. enh. for psykiatri, Ullevål sykehus
Professor Ole Fyrand, Hudavdelingen, Rikshospitalet
Professor Øystein Førre, OSF Revmatismesykehus, Rikshospitalet
Professor Karin Gundersen, Klassisk og romansk institutt
Professor Cathrine Fabricius Hansen, Germanistisk institutt (AS)
Professor Gunnar Husby, OSF Revmatismesykehus, Rikshospitalet
Professor Ivar Hørven, Øyeavdelingen, Rikshospitalet
Professor Henning Jakhelln, Institutt for offentlig rett
Professor John Kjekshus, Med. avd. B, Rikshospitalet
Professor Lone Klem, Klassisk og romansk institutt
Professor Øivind Larsen, Seksjon for medisinsk historie
Kontorsjef Katrine Sinding-Larsen. Klassisk og romansk inst.(AS)
Amanuensis Liv M. Lassen, Institutt for spesialpedagogikk (CH)
Professor Margarethe J. Lorensen, Inst. for spl, vit. (CH)
Professor Sølvi Sogner, Historisk institutt
Professor Birte Stengaard, Klassisk og romansk institutt
Professor Oddvar Stokke, Institutt for klinisk biokjemi
Professor Liv Emma Thorsen, Institutt for kulturstudier (AS)
Fakultetsbibliotekar Haidi Tønder, Hist.-fil.fak. bibl.(AS)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere