Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 11 1998

Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

13. september: Geologisk tur til Hovedøya. Turen starter ved fergekaia på Hovedøya kl. 11.30 (avganger fra Vippetangen kl. 10.05, 10.45 og 11.25). v/førstekonservator Inge Bryhni.

Botanisk hage og museum

Søndag 6. september kl. 13: "Middelalderplanter - krydder- og medisinplanter". Omvisning v/professor Liv Borgen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Botanisk hage er åpen 15. april - 14. september: hverdager kl. 7-20; lørdager, søndager og helligdager kl. 10-20.

Mineralogisk-geologisk, Paleontologisk, Zoologisk museum og Veksthusene holder åpent tirsdag - søndag kl. 11-16. Mandager stengt.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

10. september: "Heretics and dissidents in the universities" v/professor Helga Robinson-Hammerstein, Trinity College, Dublin.

Videnskapsakademiet

Tid og sted: torsdager kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

10. september: Fellesmøte: "Oslo i middelalderen". Temamøte i tilknytning til Akademiets høstekskursjon (lørdag 12. september).

Arkeolog Petter B. Molaug, Norsk institutt for kulturminneforskning: "Gamlebyen i Oslo - Nordens Pompeii"; professor Erla B. Hohler, UiO: "Kunst og arkitektur i middelalderens Oslo"; professor Magnus Rindal, UiO: "Språk og litteratur i mellomalderens Oslo".

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

4. september: "Why scientists used to behave scientifically" v/David Hull, Chicago.

11. september: "Feminist and post-colonial science studies: Philosophic issues" v/Sandra Harding, Los Angeles.

18. september: "Human disease and animal experiment: The ‘discovery’ of vitamin deficiency disease" v/Harmke Kammiga, Cambridge, England.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

11. september kl. 14.15-17: "Omkring Hofmannsthals Chandos-brev" v/Horace Engdahl, Stockholm og Peter Nielsen, Århus.

Teknologi og samfunn

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV-senteret)

Tid og sted: lørdager kl. 11.15-12 i Teologisk eksamenssal, 2. et., Urbygningen, Sentrum

5. september: "Å forstå eller ikke forstå teknologi" v/professor II Tarja Cronberg, TMV-senteret.

12. september: "Moderne ekspertise - en hindring for demokrati?" v/førsteamanuensis Sissel Myklebust, TMV-senteret.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern.

8. september: "Europeanization of the Nation State" v/professor Stefano Bartolini, komparativ politikk, European University Institute, Firenze.

15. september: "Europeanization and the Domestic News Media" v/stipendiat Tore Slaatta, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO og ARENA.

Senter for kvinneforskning

Multiculturism, epistemology and the production of science

Tid og sted: mandag 14. september kl. 9.15-16 og tirsdag 15. september kl. 9.15-12 i seminarrommet, 5. etasje, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70

Innledere: professor i filosofi, Sandra Harding, School of Education, UCLA, USA og professor i filosofi og kvinnestudier, Rosi Braidotti ved Faculty of Arts, University of Utrect.

Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 30.

Feminisme som kritikk

Tid og sted: 15.-19. september, Vatnahalsen Høyfjellshotell, Myrdal.

Innledninger ved professor i filosofi, Sandra Harding, School of Education, UCLA, USA og professor i filosofi og kvinnestudier, Rosi Braidotti, Faculty of Arts, University of Utrecht, Nederland. Dessuten medvirker professor Karin Widerberg, UiO, førsteamanuensis Kjell R. Soleim, Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB, professor Kari Melby, Senter for kvinneforskning, NTNU og forskere fra Senter for kvinneforskning ved UiO.

Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 30.

Avdeling for kunsthistorie

Tverrfaglige forelesninger onsdager kl. 18.15-20 i Seminarrommet, St. Olavsgate 29

9. september: "Julia Kristeva" v/litteraturforsker Ebba Witt-Brattströ, Stockholms universitet.

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

7. september: "Memories and History" v/professor Jakob Tanner, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Zürich.

14. september: "Skills, Learning and the International Diffusion of Technology: a Perspective on Scandinavian Industrialization" v/professor Kristine Bruland, Historisk institutt, UiO.

Begreper om det digitaliserte samfunn

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom G. 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

9. september: "Samfunnsmessige konsekvenser av utviklingen på Internett" v/Tormod K. Lunde, Norges Markedshøgskole/BI og ISS.

16. september: "Nettverkslogikk" v/Arne Krokan, Norges Markedshøgskole/BI.

Urbaniseringsseminaret

skal stimulere tverrfaglige diskusjoner om storbyenes innhold og utvikling.

Fredag 4. september kl. 13.15 i Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern: "Aspects of sustainable urban development" v/professor Gerhard Braun, Freie Universität Berlin.

Fredag 11. september kl 13.15-15 i Sem.rom C-455, 4. et., C-blokka, Eilert Sundts hus, Blindern: "Levekår i storby - velferdspolitikkens avmakt?" v/seniorforsker Kåre Hagen, ARENA (tidl. forskningsleder v/Fafo og leder for Fafos levekårskartlegging).

Ulandsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern.

8. september (OBS i Aud. 1): "Ingen utvikling i utviklingsteoriene?" Paneldebatt: professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, førsteamanuensis Kristian Stokke, s.s., stipendiat Benedicte Bull, SUM, professor i statsvitenskap Helge Hveem, SUM (ordstyrer).

15. september: Alternativ utviklingsstrategi: "Hvordan unngå bistandsavhengighet. Med søkelys på Eritrea" v/Stein Villumstad, Kirkens Nødhjelp.

Kampen for ‘Det gode liv’

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn og Oslo Folkeakademi

Tid og sted: tirsdager kl. 19.45 i Aud. 3 (u.et.) i Kristine Bonnevies hus, Blindern

29. september: "Det onde og endring. Det onde som erfaring. Hvordan virke til forandring og bedring?" v/forfatter og filosof Nina Karin Monsen.

Hans Prydz - 65 år

I anledning av Hans Prydz’ 65-årsdag arrangeres en forelesningsrekke fredag 4. september kl. 12-17 i Store Auditorium, Rikshospitalet. Moderator: Karl-Erik Giercksky.

Ibsen on Screen

Fredag 4. og lørdag 5. september arrangerer Senter for Ibsen-studier og Norsk filminstitutt et seminar fra kl. 9 og utover hele dagen i Filmens hus, Dronningens gt. 16. Dagsbillett kr. 150 inkl. lunsj og kaffe. Billetter v/inngangen hvis ledige plasser. Opplysninger: tlf. 22 85 91 53.

Filmfremvisninger i forbindelse med seminaret (i kinoen Lillebil, Filmens hus): Søndag 6. september kl. 13: Nora Helmer (Et dukkehjem), Vest-Tyskland 1973; regi: Rainer Werner Fassbinder og kl. 15: Ganashatru (En folkefiende), India 1989; regi: Satyajit Ray.

Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1998

Fredag 18. september kl. 12.15-14 i Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern holder Helga Nowotny følgende forelesning: "The Myths of the New: Coping with the Dynamics of Scientific and Social Innovation". Helga Nowotny er Professor for Philosophy and Social Studies of Science at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zürich.

Til minne om professor Torstein Eckhoff

Den første årlige rettsfilosofiske minneforelesning til minne om professor Torstein Eckhoff blir holdt onsdag 16. september kl. 18.15-20 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum. Professor William Twining, Quain professor of jurisprudence, University College London vil forelese over temaet "Jeremy Bentham and General Jurisprudence: A Tribute to Torstein Eckhoff."

Eksamen og evaluering - læring eller kontroll?

Den niende nettverkskonferansen i universitets- og høgskolepedagogikk arrangeres i dagene 13. og 14. oktober på Høgskolen i Oslo, Wergelandsvn. 27. Temaet for konferansen er Eksamen og evaluering - læring eller kontroll? I innbydelsen heter det: Pedagogisk utviklingssenter er opptatt av tidens tendens til å ville flytte oppmerksomheten fra lærernes undervisning til studentenes læringsprosess. Læringsprosessen er i sin tur sterkt influert av de evalueringsformene som blir benyttet.

Foruten plenumsforedrag, byr konferansen på flere sesjoner og et torg der man kan diskutere spørsmål av felles interesse. Gjesteforelesere kommer blant annet fra University of Northumbria, Southern Cross University, Lismore, Australia, Danmarks Tekniske Universitet og Universitetet i Bergen.

Nærmere opplysninger og påmelding: Høgskolen i Oslo, Fellesadministrasjonen v/Gro Ralle, tlf. 22 45 30 69.

Brazilian Agrarian Reform and its Environmental Aspects

er tittelen på et seminar som Senter for utvikling og miljø (SUM) arrangerer mandag 7. september kl. 14.15-16 i Seminarrommet, Sognsvn. 68, 2. etasje. Foreleser er Sergio Silva, p.t. adviser to Brazilian National Institute for Land Reform - INCRA, Brasil.


Forrige Innhold Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere