Pressebiter<font size="2"></font>

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Har studentene erkjennelseslyst?

Studenter skal gjøres urolige. De skal kastes ut på de 70 000 favners dyp uten støtteordninger og klebrig pedagogisme. Studier er menneskelig vekst. Det gjør ofte vondt og koster forsakelser. Uten kriser, ingen skikkelig innsikt og vekst. Studenter skal ristes og rystes. Å behandle dem slik, er å ta dem menneskelig på alvor. Jeg spør hvorfor mange av lærerne nå opplever studenter oftere enn før ikke som medspillere i en erkjennelsesreise, men som fryktsomme pensumfetisjister, lett bedagelig, ikke sjelden nokså selvtilfredse kafeteriabesøkende uten gnist.

Bernt Hagtvet, professor, Dagbladet 4. august

Og tar kontrollen selv

Slik kan studentene nettopp gjøre som Hagtvet sier, ta tilbake både ansvaret for og kontrollen over egen utdanning. Og universitetet må velge om det vil være en sekundær arena for kunnskapsformidling eller tilpasse seg den nye studenten, kompetansebyggeren, som kjøper kompetansen hun ønsker der den er best og mest tilgjengelig gjennom hele livsløpet.

Sissel Benneche Osvold, Dagbladet 7. august

... breddfulle av forventning

Har Hagtvet en augustdag gått bak unge studentgrupper på vei opp bakken fra Blindern stasjon og hørt dem fantasere om hva som venter dem der oppe på bakketoppen, eller gått blant dem og lyttet på universitetsplassen på Blindern i de samme augustdagene? Jeg kan fortelle at studentene er breddfulle av forventning. Men de får steiner for brød, og som de tilpasningsdyktige unge mennesker de er, følger de det spillet og lærerne krever, men gleden blir borte på veien.

Kjetil A. Flatin, adm.direktør SiO, Dagbladet 8. august

Lei av å høre om femtiårene

Mange synes å mene at alle ulykker startet med at universitetene ble det man kaller masseuniversiteter. Men jeg er lei av å høre om de vidunderlige femtiårene da universitetet ennå var et eliteuniversitet. Det er klart at med det store antallet studenter vi har i dag, ca. 37 000, må universitetene drives på en annen måte enn på femtitallet da vi hadde omkring 5000 studenter. Og det er klart at studentlivet blir annerledes. Men det våre eldre professorer glemmer når de snakker og skriver om de gode, gamle dager, er at undervisningstilbudet i dag på de fleste nivåer og i de aller fleste fag er langt bedre enn det var for førti år siden. Den gang var det mindre undervisning og stort sett bare forelesninger. Individuell kontakt med lærerne var det svært lite av for flertallet av studentene.

Lucy Smith, rektor, Dagbladet 14. august


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere