<b><font size="1"></font></b>Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998

Forskningsrådets pris for fremragende forskning

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning skal deles ut på Forskningsrådsdagen 17. september 1998. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper. Kandidatene skal være fremragende forskere på sine områder og skal ha gitt bidrag som ligger i den internasjonale forskningsfronten. Prisen deles ut på grunnlag av dokumenterte resultater, men skal samtidig være en inspirasjon til fortsatt innsats.

Fagmiljøer og enkeltpersoner inviteres til å sende inn forslag til kandidater med begrunnelse og dokumentasjon. Forslagene sendes Forskningsrådet, Pb 2700 St.Hanshaugen, 0131 Oslo innen 15. mai 1998. Nærmere informasjon om vedtekter for prisen og krav til begrunnelse og dokumentasjon på Internett: http://www.forskningsradet.no eller pr. tlf. 22 03 72 13 (Harald Jarning).

Familien Blix’ Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag til Fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte-kar-sykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, Pb. 400 Sentrum, 0101 Oslo. Søknadsfrist: 15. juni 1998. Søknadsskjema fås samme sted. Til utdeling i år står ca. kr. 850 000 til disposisjon. Når det fra en avdeling sendes flere søknader, må det angis prioritetsrekkefølge.

Kristian Ottosen prisen 1998

I forbindelse med Kristian Ottosens 70-årsdag 15. januar 1991, opprettet Studentsamskipnaden i Oslo et fond for å hedre hans innsats for studentvelferd gjennom 30 år. Deler av avkastningen går til utdeling av en årlig pris som bærer Kristian Ottosens navn. Prisen tildeles en person eller gruppe personer som i foregående år har utmerket seg gjennom innsats for å bedre studentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle vilkår.
Prisen, som i år er på kroner 40 000, vil bli delt ut i forbindelse med åpningen av studieåret i august.
Juryen inviterer med dette til forslag til kandidater. Det legges vekt på at den innsatsen som er gjort, kan egne seg som eksempel for andre miljøer eller institusjoner. Forslagene må ledsages av en inngående omtale av personen eller miljøet, med bred dokumentasjon og med navn på kontaktpersoner. Alle universitets - og høgskolemiljøer kan være med i nominasjonsprosessen.

Nominasjonsfristen er 4. mai 1998. Spørsmål rettes til juryens sekretær Liv Bjørge, tlf. 22 59 69 89.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 06 1998
Publisert 30. apr. 1998 17:51 - Sist endra 1. sep. 2014 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere