Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997

Kompetansegivende kurs i immunologi for teknisk personale våren 1998

Kurset vil gå over 12 uker med tre forelesningstimer hver uke. Det starter 2. februar og går hver påfølgende mandag kl. 12-15 til og med 4. mai. Sted for kurset er Universitetet i Oslo. Kurset inneholder åtte uker med basal immunologi og fire uker med sentrale immunologiske teknikker. Det vil bli arrangert kollokviegrupper for dem som er interessert, og det vil bli anledning til å ta eksamen. Bestått eksamen vil gi 2 vekttall. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Kristin Kjølstad, tlf. 22 85 70 78, faks 22 85 70 87. Påmeldingsfrist er 5. januar 1998.

International Space University (ISU) Sommerkurs i Cleveland, USA, 17. juni - 22. august 1998

Hvert år finansierer Norsk Romsenter i samarbeid med ESA, to deltakere på ISUs årlige ti-ukers sommerkurs. Støtten gis under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon for 1998. Stipend gis vanligvis til ferske cand.scient. eller siv.ing. eller studenter i avsluttende fase. Det er viktig å sende gode kandidater. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Hilde Skottevik, Norsk Romsenter, tlf. 22 51 18 00. Søknadsfrist: 1. januar 1998.

British Chevening Scholarships for Norway 1998/1999

The British Council and the British Embassy, in partnership with A/S Norske Shell and Norsk Hydro, are offering British Chevening Scholarships to Norwegian students and scholars for the academic year 1998/1999, who wish to carry out postgraduate research at a British university or who wish to undertake a course of study at Master's degree level, faculty and staff of universities and research institutions, qualified individuals who are already working in their own profession. Applicants must be aged between 24 and 35 years of age and must be engaged in one of the following subjects: economics, Business Studies, Management, Political Science, Public Administration, International Relations, Journalism, Media Studies, Oil and Gas, Environment Studies, Engineering, Law. A number of applicants will be invited for interview in Oslo in the beginning of February 1998, and a final decision will be made shortly afterwards. The interview is an essential part of the selection procedure. For further details and an application form please send a self addressed envelope to: The British Council, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. The closing date for applications is Monday 1 December 1997.

Norges forskningsråd og British Council

søker gjennom et samarbeidsprogram å støtte forskningsprosjekter som involverer aktører ved norske og britiske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Forskere som ønsker å utvikle samarbeidsprosjekter innen humaniora, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap og teknologi, vil kunne søke om støtte til programmet "Collaboration Research Projects Between Norway and Britain in 1998". Søknadsfrist 15. januar 1998. Søknadsskjema og nærmere informasjon om betingelsene for støtte fås ved henvendelse til Per Magnus Kommandantvold, tlf. 22 03 74 59/e-post: pmk@nfr.no.

Odd Fellow medisinsk-vitenskapelig forskningsfond

Odd Fellow Ordenen i Norge er 100 år i april 1998. I den anledning har alle Ordenens medlemmer samlet inn et betydelig beløp til medisinsk forskning. Kr. 800 000,- vil sammen med det ordinære fondets avkastning bli ca. kr. 1 200 000,-. Odd Fellow Ordenen har lagt vekt på i sitt jubileumsår å markere støtte til medisinsk forskning. Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke til grupper. Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn. Søknadsfrist for støtte til vitenskapelig arbeid fra årets tildeling er 15. januar 1998. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Odd Fellow Ordenen, tlf. 22 83 92 40 eller faks 22 83 81 88.

Roald Amundsens Minnefond 1997

I forbindelse med Sydpoldagen, 14. desember, kan styret i Roald Amundsens Minnefond dele ut fra fondet til "formål knyttet til Roald Amundsens livsgjerning og til støtte av oppgaver som lå hans hjerte nær". Geografisk og naturvitenskapelig forskning, særlig i polarområdene, og oppgaver innenfor havforskning og fangst, og norsk luftfart i forskningens tjeneste, faller innenfor de formål statuttene skisserer. Søknad om bidrag sendes snarest mulig, og senest innen 8. desember 1997 til Fondets sekretær, Annemor Brekke, Limsteinveien 15, 1347 Hosle, tlf. 67 14 59 03.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1997
Publisert 27. nov. 1997 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere