Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1997

Nytt fra Tøyen

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13, Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

30. november: "Neandertalerne - Europas istidsmennesker" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 13, auditoriet, Botanisk museum

16. november: "Flora og vegetasjon på La Réunion utenfor Madagaskar" v/førstekonservator Einar Timdal.

Botanisk hage og Zoologisk museum står i november i Regnskogens tegn. Det er lagt opp et omfattende program for skoleklasser med spennende foredrag og "jungelturer". Nærmere opplysninger: Skoletjenesten, tlf. 22 85 16 42 (kl. 10-12).

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13, 1. etasje i Zoologisk museum

23. november: "Fiskesafari i Indre Oslofjord" v/cand.mag. Per Christian Norborg.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Søndag 16. november kl. 12.30: Film fra India: Photo Wallahs om portrettfotografering i Nord-India.

Søndag 23. november kl. 12.30: Film fra Sameland.

Utstillingen Crosscurrents/Kryssninger "India/England/Norge. Kvinnelige samtidskunstnere" m/malerier, skulptur fotografi, installasjoner og arbeid i elektroniske medier vises fram til 1. februar 1998.

Norges eldste menneske, 8600 år gammel

stilles ut i Universitetets oldsaksamling/Historisk museum i Frederiks gate 2. Åpningstider hver dag kl. 12-15, unntatt mandager. Utstillingen kalles "Fruen fra havet", og den vil bli stående fram til april 1998.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Toleranz. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

18. november: "Victor Klemperer: Auf der Suche nach Identität. Wege und Umwege im 20. Jahrhundert" v/Sabine Richter.

Seminar om nordisk seinmellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndagar kl. 12.15-14

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

24. november: "Norsk litteratur i seinmellomalderen" v/professor Else Mundal, Universitetet i Bergen.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

27. november: "Johan Herman Lie Vogt (1858-1932) og vitenskapeliggjøringen av geologien/mineralogien" v/forsker Anne Kristine Børresen, Historisk institutt, NTNU.

Vitenskapsakademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

Neste møte: 11. desember.

Humanistisk kollegium

Tema: "Mennesket - fremmed i verden?"

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

18. november: "Mennesket i naturen" v/Nils Faarlund.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: "Oss mennesker imellom - veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn"

Tid: tirsdager kl. 19.45-21.30

Sted: Aud. 3, underetasjen, Kristine Bonnevies hus, Blindern

25. november: "Du og jeg og vi to - Veier til bedre samliv, samarbeid, samfunn" v/Cathrine Søberg, prosjektleder Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

20. november (NB! i seminarrom 231, Helga Engs hus, Blindern)

"'I dunno'- (Princess) Di and Martin (from the BBC)[and Friends too]: Psychology, cognitivism and facts" v/Jonathan Potter.

21.-22. november: Internasjonal workshop om eugenikkhistorie. Spesielt interesserte kan henvende seg til Nils Roll-Hansen, Filosofisk institutt.

november: "Comparing Universities in 19th and 20th Century Society" v/Rudolf Stichweh, University of Bielefeld.

28. november: Ekstraforelesning kl. 10.15-14, seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern: "The Heidegger/Merleau-Ponty Critique of the Husserl/Searle Account of Intentionality" v/Hubert Dreyfus, UC Berkeley.

Senter for kvinneforskning

"Sammen er vi sterke?"

Erfaringer fra grupperettede tiltak for kvinner. Seminar fredag 14. november kl. 9-16.15 i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Innledere: overlege dr.med. Sigrid Hørven Wigers, høyskolelektor Hans Einar Hem, fysioterapeut dr.polit. Gunn Engelsrud, Høgskolen i Oslo/Senter for kvinneforskning og lege og stipendiat Sissel Steihaug, Helseavdelingen, Stovner, som også er faglig ansvarlig. Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 37/22 21 90 17.

"Mange bekker små - hver sin vei, samme vei?" er tittelen på et seminar som blir arrangert torsdag 30. november kl. 18 i Senter for kvinneforskning, Allmenningen, Sognsvn. 70, 4. etasje. Påmelding innen 17. november 1997. Innledere: professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt og styreleder ved senteret. Faglig ansvarlig: ass.faglig leder Elisabet Rogg. Forfriskninger. Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 37.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45

Sted: Patologibygningen

1. desember: "Mitochondriopathier" v/Bjørn Christoffersen, Erling Seeberg.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i ARENAS sem.rom, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

25. november: "European vs Nordic Labour Law. What are the Challenges?" v/professor Niklas Bruun, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

25. november: "Global miljøutvikling - medisinske konsekvenser. Utvalgte eksempler ved "Pasienten Jorden", arbeidsgruppe for miljø og utvikling v/blant andre professor Per Fugelli, Seksjon for sosialmedisin, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag

Latin-Amerika-gruppen

Tid og sted: kl. 19 i Solidaritetshuset, Fredensborgvn. 39

25. november: "Peru - politiske utfordringer i dag" m/gjest fra Peru.

Matpakkeseminar på statsvitenskap

Tid: torsdager kl. 11.15

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

20. november: "Hvordan få demokratiet til å virke? En kritikk av sosial kapital-paradigmet" v/Olle Tørnqvist, ISV.

27. november: "Norsk statsvitenskap 50 år - en invitasjon til historisk selvrefleksjon" v/Fredrik W. Thue, Historisk institutt.

Seksjon for namnegransking

Tid og sted: torsdag 27. november kl. 12.30-14 i Sem.rom 420, Henrik Wergelands hus, Blindern: "Lokale maktsenter på Romerike sett i lys av arkeologi, historie og namnegransking med særleg vekt på kyrkjestadene" v/Dagfinn Skre (arkeologi), Hallvard og Knut Dørum (historie) og Botolv Helleland (namnegransking).

Senter for høyere studier og DNVA

er arrangører for en foredragsserie som finner sted i Det Norske Videnskaps-Akademi kl. 19 på følgende tirsdager:

18. november: "EU-saken i norsk politikk: Virkninger 1972 - 1997 og i fremtiden" v/førsteamanuensis Anders Todal Jenssen, NTNU.

25. november: "Politisk representasjon: Styrt ovenfra eller nedenfra?" v/professor Sören Holmberg, Göteborgs universitet.


Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1997
Publisert 13. nov. 1997 13:03 - Sist endra 13. mai 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere