Nytt fra Tøyen

Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1997

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13, Geologisk museum, 1. etasje

2. november: "Kosmiske katastrofer" v/forfatter og astrofysiker Eirik Newth.

Botanisk hage/Zoologisk museum

Botanisk hage og Zoologisk museum står igjen i "Regnskogens tegn". Det er lagt opp et omfattende program for skoleklasser med spennende foredrag og "jungelturer". Nærmere opplysninger: Skoletjenesten, tlf. 22 85 16 42 (kl. 10-12).

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Zoologisk museum, 1. etasje

9. november: "Halvaper, apekatter, menneskeaper" v/stipendiat Torfinn Ørmen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Søndag 2. november kl. 12-15: Barnas søndag: "Vil du være med og leke?" Gjenstander fra ulike steder i verden, skattejakt og formingsaktiviteter - og lek.

Lørdag 8. november: Ny utstilling (åpning): Crosscurrents/Kryssninger.

Søndag 9. november kl.12.30: Omvisning i den nyåpnede utstillingen.

Norges eldste menneske,

8600 år gammel, stilles nå ut i Universitetets oldsaksamling/Historisk museum i Frederiks gate 2. Åpningstider hver dag kl. 12-15, unntatt mandager. Utstillingen kalles "Fruen fra havet", og den vil bli stående fram til april 1998.

Barokkseminaret

Arr.: Klassisk og romansk institutt

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

31. oktober: "Le Roman comique - en barokkroman?" v/hovedfagsstudent Marianne Ihlen, Klassisk og romansk institutt.

Seminar på Germanistisk institutt

Tittel: Antisemitismus und Toleranz. Das Schicksal der Juden in Europa von der Reformationszeit bis in unsere Zeit

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-15 i Sem.rom 70, Niels Treschows hus, 7. etasje, Blindern

6. november: "Jüdische `Lebenslügen' und deutsche Angst vor `Überfremdung': Zur Lebenssituation und Medienpräsenz der jüdischen Minderheit in Deutschland seit dem Vereinigungsjahr 1990" v/Thomas Jung.

Seminar om nordisk seinmellomalder

Arr.: Senter for studiar i vikingtid og nordisk mellomalder

Tid: måndagar kl. 12.15-14

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

10. november: "Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim" v/forskar Sæbjørg Walaker Nordeide, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

13. november: "Johan Herman Lie Vogt (1858-1932) og vitenskapeliggjøringen av geologien/mineralogien" v/forsker Anne Kristine Børresen, Historisk institutt, NTNU.

Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

13. november: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): Temamøte: "Klinisk kreftforskning i Norge". Foredrag ved professor Stener Kvinnsland, avdelingsoverlege Kjell Tveit, overlege Steinar Aamdal og professor Eva Skoglund. Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): "Flerspråklighet i en muntlig kontekst. Om fransk, bambara og lokale afrikanske språk i Mali" v/førsteamanuensis Ingse Skattum.

Humanistisk kollegium

Tema: "Mennesket - fremmed i verden?"

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

18. november: "Mennesket i naturen" v/Nils Faarlund.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: "Oss mennesker imellom - veier til bedre samspill, samarbeid, samliv, samfunn"

Tid: tirsdager kl. 19.45-21.30

Sted: Aud. 3, underetasjen, Kristine Bonnevies hus, Blindern

4. november: "Om å ta den andres perspektiv: Hvordan løser vi opp fastlåste partnersamspill" v/førsteamanuensis Anne-Lise Løvlie Schibbye, Psykologisk institutt.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

7. november: "Sokal revisited" v/Francoise Balibar, professor i fysikk ved Université de Paris VII. Balibar holder også en forelesning om "Scientific style from Galileo to Einstein" samme dag kl. 10.15-12 i seminarrom 542, Henrik Wergelands hus, Blindern.

Senter for kvinneforskning

Tekstseminar i paraplyprosjektet "Kjønn i arbeid"

Høstens tema: "Kjønn og klasse"

Fredagene 31. oktober og 5. desember kl. 13.15-16 i Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Faglig ansvarlige: professor Jorun Solheim og ass. faglig leder Elisabet Rogg. Nærmere informasjon: tlf. 22 85 89 37.

"Is there a feminist epidemiology?"

er tittelen på et seminar som blir arrangert mandag 3. november kl. 12-16 i Sem.rommet, Sognsvn. 70, 5. etasje med ass.professor i antropologi Cordia Chu, ENS, Griffith University, Brisbane, Australia og dr.med. Johanne Sundby, Seksjon for medisinsk antropologi (faglig ansvarlig). Nærmere opplysninger: tlf. 22 85 89 37.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45

Sted: Patologibygningen

3. november: "NK celler - naturlige dreperceller" v/Sigbjørn Fossum og Tore Abrahamsen.

ARENA-seminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i ARENAS sem.rom, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

11. november: "Internasjonale rettigheter og norske domstoler" v/professor Hans Petter Graver, Senter for Europarett, UiO og ARENA.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

11. november: "Kulturelle perspektiver på helse og sykdom i u-land" v/professor Benedicte Ingstad, Seksjon for medisinsk antropologi, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

Michael Clanchy

holder følgende gjesteforelesninger: mandag 3. november kl. 12.15-14 i Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern: "Were the Scandinavians the most literate people in medieval Europe?" og tirsdag 4. november kl. 10.15-12 i Aud. 3, Helga Engs hus, Blindern: "Men's and women's work in the transmission of medieval literacy". Arr.: Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder og Historisk institutt.

Michael Clanchy skal også delta på et arbeidsseminar med tema "Pragmatic and governmental literacy", som fokuserer på forholdene i Norden i middelalderen. Forespørsler kan rettes til Terje Spurkland, tlf. 22 85 29 11.

Matpakkeseminar på statsvitenskap

Tid: torsdager kl. 11.15

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

6. november: "Politiske implikasjoner av det totalt gjennomsiktige samfunn" v/Georg Apenes, Datatilsynet.

13. november: "Politikk uten romantikk. Virginia-skolen i public choice-tradisjonen" v/Paul Foss, Høgskolen i Østfold.

God's Speech, Man's Tongue: Arabic Diglossia in Past and Present

An International Seminar sponsored by the Dept. og East European and Oriental Studies: C.H.M. Versteegh, Nijmegen: "The history of Arabic and the emergence of the Arabic dialects"; J. Retso, Göteborg: "The dialect continuum in ancient Arabic as reflected in the modern vernaculars"; G. Mejdell, UiO:: "High variety and low variety in contact: spoken Arabic in Egypt today". Time and Place: 14.15-18, Thursday 6th November 1997, in Helga Engs hus, Blindern, Auditorium 3.


Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1997
Publisert 28. okt. 1997 22:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere