Vil prioritere interne utfordringer

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


- Mange opplever universitetet som en dårlig arbeidsplass. De er overarbeidet og får ikke hjelp til å prioritere i en håpløs arbeidssituasjon. Dette er utfordringer jeg vil arbeide med som dekan, sier Trond Skard Dokka ved Det teologiske fakultet.

1. juli tiltrer Trond Skard Dokka i jobben som dekan for universitetets minste fakultet, Det teologiske fakultet. Han hadde ikke selv noe stort ønske om å få jobben, men sa ja da valgkomiteen spurte.

- Jobben har sine baksider. Det vil ikke bli tid til verken undervisning eller forskning i denne perioden, men jeg ser også mange spennende utfordringer som dekan.

Det teologiske fakultet opplever at flere av yrkene de utdanner til, nå er i endring. Blant annet vil det omstridte nye kristendomsfaget kreve tilpasning av utdanningen til tusenvis av lærere.

- Vi vet at det vil melde seg et stort etterutdanningsbehov både blant lærere og prester i den nærmeste tida.

Skard Dokka har tenkt å holde en lav profil som dekan. Han har ingen planer om å fungere som den sterke leder.

- Jeg mener det er viktigere å jobbe for at ideer og synspunkter ved fakultetet når fram dit de skal. Det er de interne utfordringene vil jeg prioritere å arbeide med.

- Hvilke interne utfordringer?

- Ved fakultetet vårt er arbeidsoppgavene mange og staben er overarbeidet. Folk føler seg alene i en håpløs arbeidssituasjon og de får liten hjelp til å prioritere. Dette er noe ledelsen burde seg nærmere på.

Skard Dokka mener mange opplever universitetet som en dårlig arbeidsplass.

- Dette skyldes flere ting, tafatthet fra den sentrale administrasjonens side er en ting. Selv mener jeg universitetet som arbeidsgiver er skandaløst dårlig. Når folk begynner å jobbe her får de svært liten informasjon om hvilke plikter og rettigheter som følger med. Dette kunne man absolutt bli bedre på.

- Er det noen universitetspolitiske spørsmål som opptar deg?

- Da jeg var en forskningstermin i USA opplevde jeg en utvikling av utdanningsinstitusjoner som jeg ikke ønsker meg. Der styres institusjonene i stor grad som kommersielle bedrifter. Alle de viktige avgjørelsene tas på bakrommet. Vi ser slike tendenser her i Norge også, men jeg ønsker ikke en utvikling i den retningen.

- Hvilke oppgaver anser du som viktig for fakultetet å arbeide framover med?

- Vi må nok se nærmere på rekrutteringen til fakultetet. Til nå har vi kunnet nyte godt av stramme opptakskriterier ved andre institusjoner, noe vi ikke vil gjøre lenger. Vi bør få flere søkere til studiene våre.

- Hvordan hevder dere dere i kampen om oppmerksomhet og penger som universitetets minste fakultet?

- Alt i alt tror jeg det er en fordel å være små. Vi kan kjappere tilpasse oss nye endringer og jeg har inntrykk av at vi blir hørt. Problemet er heller at det er et stort press på den enkelte medarbeider ved fakultetet fordi vi har mange oppgaver å fylle. Når vi skal skaffe fem komitemedlemmer, så tilsvarer det hver tredje medarbeider ved fakultetet, mens andre fakulteter kan fordele oppgavene på flere.

LAV PROFIL: Den nye dekanen på Det teologiske fakultet, Trond Skard Dokka, mener universitetet som arbeidsgiver er skandaløst dårlig. (Foto: Xenia Isaksen)


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere