Fra åtte stebarn til to store museer

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


Museumsutvalgets forslag:

- Hittil har museene vært universitetets stebarn, mener professor Jens Erik Fenstad. Han leder museumsutvalget som foreslår å slå sammen de åtte universitetsmuseene til to.

Av Marianne Tønnessen

Utvalget ønsker å legge de to museumsenhetene direkte inn under Kollegiet. I dag er museene på Tøyen egne institutter under Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Oldsaksamlingen, Vikingskipshuset og Myntkabinettet er en del av Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, mens Etnografisk museum ligger under Institutt og museum for antropologi.

Nedprioritert

Fenstad mener at museenes behov har blitt nedprioritert i forhold til forskning og undervisning, særlig i den senere tid med stor studentvekst:

- I dag får universitetene penger fra det offentlige hovedsakelig ut fra antall studieplasser. En samling sommerfugler fra forrige århundre slår ikke gjennom overfor politikerne på samme måte, sier han. Han mener at en ny organisering vil gjøre det mulig med en samlet museumspolitikk fra universitetets side.

To direktører

Utvalget går inn for å tilsette en museumsdirektør ved hver av de to enhetene, og vil at disse stillingene skal være på åremål. Det foreslår også at hver av de to museumsenhetene skal ha eget styre, og at det opprettes et felles rådsorgan for de to museene.

- Samordningen av museene vil kunne gi effektiviseringsgevinster, sier assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien, som også har sittet i museumsutvalget. – Det vil blant annet bli en større samordning av tekniske tjenester og en felles IT-plattform. Det at vi får to store staber i stedet for mange små, gjør at vi kan utnytte personalet bedre og få til større ting, mener hun.

- Den nye organiseringen vil også føre til en rendyrking av museums-funksjonene, siden museumsledelsen ikke først og fremst må prioritere studenter. Dermed vil tilbudet til publikum bli bedre. For eksempel skal det bli mer bruk av multimedia i utstillingene, sier Fenstad.

Skulle skilles ut

Museumsutvalget går inn for at museene fortsatt skal være en del av Universitetet i Oslo. Det har ikke alltid vært en selvfølge. I 1896 ble det vedtatt å skille museene helt fra universitetet. Men i 1899 ble det bestemt at dette skulle utsettes til museumsbygningene på Tøyen var ferdig bygd. Foreløpig er ikke planene for Tøyenmuseene ferdig gjennomført, og dermed har heller ikke avgjørelsen blitt satt ut i livet. I dag er Universitetet i Oslo den desidert tyngste museumseier i Norge.

- Vi mener at museene fortsatt skal tilhøre universitetet fordi de har et særlig ansvar innen den gjenstandsbaserte kunnskapsforvaltning. Museene fungerer som samfunnets hukommelse, sier Fenstad.

Ingen nye museer

I forslaget går museumsutvalget inn for ikke å etablere noen nye museer. I stedet ønsker de å ruste opp de museene universitetet allerede har. Men utvalget ønsker et samarbeid med det foreslåtte Norsk medisinhistorisk museum og den planlagte Oslo middelalderpark og -museum.

Settes i verk fra 1999?

Nå skal museumsutvalgets forslag ut på høring fram til midten av semptember. Inger Stray Lien regner med at Kollegiet vil behandle denne saken i løpet av høstsemesteret. Dersom forslaget går gjennom, vil 1998 brukes til å forberede omstillingen, slik at museene blir omorganisert fra årsskiftet 98/99.

Tøyen kulturpark

Museene på Tøyen vil sakte men sikkert få nye omgivelser. Oslo kommune har planlagt å lage et parkområde som skal strekke seg fra Botanisk hage i vest til Tøyenbadet i øst, og fra Munchmuseet og Kampen park i sør til skogsområdet Ola Narr i nord. Området skal hete Tøyen kulturpark, og vil være på størrelse med Frognerparken. I denne parken er det også planlagt et nytt veksthus for Botanisk hage og museum.

Tullinløkka

I 1993 ble det bestemt å holde en arkitektkonkurranse for et nytt museumsbygg på Tullinløkka, der Oldsaksamlingen, Myntkabinettet og Etnografisk museum holder til. Plassmangelen er stor på disse museene, og i 1996 ble det kåret en vinner av arkitektkonkurransen. Universitetet i Oslo er opptatt av at planene om utbygging av Tullinløkka ikke skal stoppe opp. På universitetets liste over byggeønsker for 1998 står Tullinløkka-prosjektet aller øverst.

- Mange fordeler

Oldsaksamlingens museumsleder, professor Egil Mikkelsen, mener at museumsutvalgets forslag har mye for seg.

-Den fragmenteringen av museene som vi har i dag, gir liten slagkraft, sier Mikkelsen, som synes det er en god idé å plassere museene direkte under Kollegiet.

- Vi har opplevd større velvilje fra universitetet sentralt og fra fakultetene enn fra instituttnivået, forteller han.

- Vi vil også få mange driftsmessige fordeler ved for eksempel å slå sammen museenes konserveringsavdelinger, fotoavdelinger og administrasjon. Men en riktig god utnyttelse av sammenslåingen vil vi ikke få før det kommer et nybygg her på Tullinløkka, sier han.

Ingen av de andre museumslederne som Uniforum har vært i kontakt med, ønsker å uttale seg før de har lest forslaget og diskutert det internt.

VIL SLÅ SAMMEN: Prorektor Inger Stray Lien og professor Jens Erik Fenstad i museumsutvalget ønsker seg to store museumsenheter som ligger rett under Kollegiet. (Foto: Xenia Isaksen)


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere