Det teologiske fakultet

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


Doktorgrader:

Cand.theol. Rolv Nøtvik Jakobsen vil lørdag 14. juni kl. 10.15 på Amfiscenen, Nationaltheatret offentlig forsvare sin avhandling «Den firfoldige fader. Allegori og sjølvframstilling i spenning mellom klassisisme og romantikk med særleg vekt på tekstar av Johan Nordahl Brun (1745 - 1816)» for dr.theol.-graden.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Dag E. Undlien forsvarer torsdag 12. juni kl. 10.15 i Auditorium II, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig sin avhandling «Genetic Predisposition to Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (IDDM). Susceptibility and Resistance Conferred by HLA Complex Genes and Polymorphisms in the Insulin Gene Region» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Petter Hallmo vil fredag 13. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Extended high-frequency bone-conduction audiometry - a clinical study with the KH-70 bone vibrator» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Jon Lømo vil onsdag 18. juni kl. 10.15 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital offentlig forsvare sin avhandling «The Regulation of Apoptosis in Resting Human B Lymphocytes» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Øyvind Risum vil fredag 20. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Risk factors of mortality and morbidity in coronary artery bypass surgery» for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Eirik Saugen vil lørdag 21. juni kl. 10.15 i Auditoriet, Statens arbeidsmiljøinstitutt offentlig forsvare sin avhandling «Energetics of submaximal voluntary isometric contraction in human skeletal muscle» for den filosofiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Dagfinn Skre forsvarte 7. juni offentlig sin avhandling «Herredømmet. Bosetning og besittelse på Romerike 200 - 1350 e.Kr.» for dr.philos.-graden.

Mag.art. Jens Christian Eldal vil lørdag 14. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Historisme i tre. ‘Sveitserstil’, romantikk, byggeskikks-renessanse og nasjonal egenart i europeisk og norsk trearkitektur på 1800-tallet» for dr.philos.-graden.

Cand.philol. Tore Nesset vil lørdag 14. juni kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Russian conjugation revisited. A cognitive approach to aspects of russian verb inflection» for dr.art.-graden.

Mag.art. Arild Pedersen vil lørdag 14. juni kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «The novel as theory. Part I: Portrait of a hero, or, a theory of the novel. Part II: The novel as theory: The theory of David Copperfield, or, a theory of a novel’s theory» for dr.art.-graden.

Siv.ing. Christen Krogh vil lørdag 21. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal offentlig forsvare sin avhandling «Normative structures in natural and artificial systems» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Ottar Nordal Bjørnstad forsvarte 7. juni sin avhandling «Statistical Models for Fluctuating Populations: Patterns and Processes in Time and Space» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Henrik Linnestad forsvarer torsdag 12. juni kl. 13.15 i Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalleen offentlig sin avhandling «Term Rewriting Techniques for Equational Reasoning» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Elin P. Pierce vil fredag 13. juni kl. 12.00 i Auditorium 3, Biologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Monogamy in the purple sandpiper (Calidris maritima) in Svalbard: Sex Roles, Fidelity, and Parentage» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Styrk Finne vil mandag 16. juni kl. 13.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes’ hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Wave-body interaction and calculation of second and higher order wave drift forces on marine structures in slow horizontal motion» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Trine-Lise Knudsen vil tirsdag 17. juni kl. 11.15 i Auditorium 1, Institutt for geologi, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «From protocrust to lower crust: The geochemical evolution of metasediments and associated rocks from the Bamble Sector, southern Norway» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Anne Bostad Hegvold vil onsdag 18. juni kl. 11.30 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «The c-Myb oncoprotein and the related trenscription factor BAS1 - structural and functional studies of their DNA binding domanins» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Joar Martin Østby vil onsdag 18. juni kl. 13.15 i Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalleen offentlig forsvare sin avhandling «Full custom implementation of a high performance switch architecture» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Jens Andersen vil onsdag 18. juni kl. 14.00 i Lille fysiske auditorium, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Effective Field Theories at Finite Temperature» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Geir Vatne vil torsdag 19. juni kl. 13.15 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Glacial hydrology of the polythermal glacier Erikbreen and Hannabreen in Liefdefjorden, northern Spitzbergen, Svalbard» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Kristin Hollung vil fredag 20. juni kl. 11.15 i Auditorium 3, Biologisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Gene regulation in maturing barley embryos: Osmotic stress and abscisic acid as transcriptional regulators» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Jan Rasmus Sulebak vil fredag 20. juni kl. 13.15 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Geomorphometric studies of different topografic regions. Analyses and applications from Norway and Sweden» for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

Shelly M. Khullar (BDS FDSRCS) vil tirsdag 17. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Reinnervation after nerve injury: the effects of low level laser treatment» for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. Fredrik Wulfsberg vil onsdag 18. juni kl. 14.15 i Ragnar Frisch auditorium, Ullevål kino offentlig forsvare sin avhandling «Panel Data Evidence on Wage Setting and Labour Demand from Norwegian Manufacturing Establishments» for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Høgskolekandidat Hanna Sigrid Kristiansen og cand.paed. Rolf Kristiansen vil fredag 20. juni kl. 10.00 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Dagliglivskompetanse i et fremtidsperspektiv: Heimkunnskap og informasjonsteknologi i plan og praksis. Et samspill mellom skole og hjem» for dr.scient.-graden i spesialpedagogikk.

Cand.philol. Einar Berggraf Jacobsen vil onsdag 25. juni kl. 10.00 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Ballspill på lag: Utprøving av ulike undervisningsopplegg» for dr.philos.-graden.


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere