Politisk frihet hindrer hungersnød

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


- Nord-Koreas hungerskatastofe kunne vært unngått hvis landet hadde hatt demokratiske faktorer som en fri presse og kritiske opposisjonspartier, sier hovedfagsstudent Dan Banik fra India.

Av Bente Iversen

Vestens rop om demokrati i land med eneveldige diktatorer og mangel på grunnleggende demokratiske prinsipper får støtte fra Dan Baniks nylig leverte hovedfagsoppgave i statsvitenskap. Banik har sett på hvilken betydning politisk frihet har for utvikling av hungerskatastrofer i Kina, Afrika og India. Avhandlingen viser at Indias frie presse og mange opposisjonspartier har vært med på å forhindre store hungerskatastrofer i landet. Mens millioner av mennesker i Kina har måttet lide sultedøden i peroden 1958-61 fordi de ikke har slike demokratiske prinsipper.

- I dag er det fullt mulig å unngå hungersnød. En hungerskatastrofe kommer ikke plutselig, den er noe som utvikler seg over tid. Det er ikke mangel på mat i verden, men når myndigheter av forskjellige grunner hindrer tilgang til maten, kan det utvikle seg til en hungerskatastrofe. Land med en fri presse og kritiske opposisjonspartier har mulighet til å gjøre de ansvarlige myndighetene oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje. Samtidig som de setter myndighetene under press for å gjøre noe med situasjonen, sier Banik. Han er selv født og oppvokst i India og begynte sine studier i Norge etter at han besøkte landet for fem år siden.

Varslingsrollen

India har siden landet fikk sin uavhengighet i 1947 ikke hatt noen større hungerskatastrofer. Da britene forlot landet var et sterkt byråkrati bygd opp og politisk frihet ble innført. Banik mener dette har vært med på å forhindre den store hungersnøden i landet.

- Det er fortsatt mange mennesker som sulter i India, men de store katastrofene har vært unngått fordi pressen og opposisjonspartiene har hatt en varslingsrolle. I land som Kina har nøden kunne utvikle seg uten at noen har visst om det eller villet gjøre noe med det.

Banik mener det som skjer i Nord-Korea i dag er et godt eksempel på hva som kan skje i lukkede, diktatoriske land. Der har hungersnød vært under oppseiling i over to år uten at myndighetene har gjort noe. Først når nøden har fått et enormt omfang, har myndighetene svelget stoltheten og bedt om hjelp fra utlandet.

- Det som nå skjer i Nord-Korea bekrefter min problemstilling. Men det finnes eksempler, spesielt i Afrika, på land uten mye politisk frihet som også klarer å unngå hungersnød. Da er det ofte andre faktorer som har vært med på å forhindre slike katastrofer. I et land som Zimbabwe har det enerådende partiet arbeidet med å få god støtte fra bøndene, sier Banik.

POLITISK FRIHET: En fri presse og kritiske opposisjonspartier er viktige faktorer for å forhindre hungersnød, mener Dan Banik. (Foto: Xenia Isaksen)


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere