100 millioner til utstyr

Innhold i Uniforum nr. 10 1997


Forskningsrådet ønsker:

Norges forskningsråd foreslår å øke bevilgningene til vitenskapelig utstyr fra 30 til 100 millioner kroner. Leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Jon Lilletun, syns det er et godt forslag.

Av Marianne Tønnessen

Dersom forslaget går gjennom i revidert nasjonalbudsjett, vil Universitetet i Oslo få nærmere 20 millioner kroner mer til vitenskapelig utstyr, mot 7 millioner i dag. Det er foreløpig ikke avklart hva slags utstyr universitetet eventuelt vil kjøpe, men i disse dager skriver universitetet sin utstyrsønskeliste for 1998. Denne vil også bli brukt dersom det kommer mer midler i år.

Vil selge eiendommer

Forskningsrådet har allerede fått en pott på 30 millioner til vitenskapelig utstyr. Nå foreslår rådet å omdisponere rundt 10 millioner kroner fra andre poster på sitt budsjett, og å selge eiendommer for om lag 25 millioner kroner for å øke utstyrspotten. Denne potten blir fordelt til universiteter og høgskoler. I tillegg foreslås det en ekstraordinær bevilgning fra Stortinget på 35 millioner kroner til utdanningsinstitusjonene, øremerket vitenskapelig utstyr.

Finansieringsmodellen forutsetter at universitetene og høgskolene skal finanisere 35-40 prosent av investeringene selv.

Smal vei

Det reviderte nasjonalbudsjettet er nå til behandling i Stortinget og vil senest være klart når stortingsrepresentantene tar sommerferie 21. juni.

Jon Lilletun mener det er mulig å få forslaget gjennom:

- Jeg synes ideen med spleiselag virker som et fornuftig opplegg, og jeg akter å slåss for den. Slike saker pleier å få gjennomslag. Det er ikke noen strak motorvei, men vi i KrF har jo kompetanse på å følge den smale vei, sier han.


Innhold i Uniforum nr. 10 1997

Publisert 12. juni 1997 20:17 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere