Vet du at

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Køen til psykologistudiet snart avviklet

For å avvikle køen til profesjonstudiet i psykologi vil man gå over til en annen inntaksordning. Men først må alle kandidatene fra ventekøen komme inn på profesjonstudiet. Universitetsdirektørens kontor melder at denne køen blir avviklet raskere enn tidligere antatt, og at dette vil skje allerede etter opptaket høsten 1997. Instituttet regner med at fra og med våren 1998 vil det bli tatt opp studenter med utgangspunkt i karakterer fra grunnfag eller introduksjonsstudiet i psykologi.

Hovedfag i norsk som andrespråk

Norskkompetansen hos språklige minoriteter i Norge er et problemfelt som stadig får politisk oppmerksomhet, og det er et behov for å øke den nasjonale kompetansen på dette området. Det er mye av grunnen til at Kollegiet nå har vedtatt at det skal opprettes et hovedfag i norsk som andrespråk fra 1. august 1997 ved Institutt for lingvistiske fag. Grunnfaget kom til i 1989 og mellomfagstillegget ble opprettet i 1994. Opprettelsen av hovedfaget vil ikke medføre økte ressurser til instituttet.

Ny mastergrad i menneskerettigheter

Det vil bli opprettet en ny mastergrad ved Institutt for menneskerettigheter fra og med høstsemestret 1998 etter vedtak i Kollegiet. Mastergraden «The Theory and Practice of Human Rights» vil være ett-årig og ha plass til 15 studenter. Planen er at minst 2/3 av studieplassene skal være besatt av studenter fra Øst-Europa eller utviklingsland, men også norske søkere og selvfinansierende søkere fra Vest-Europa vil bli vurdert til opptak. Engelsk vil være arbeidsspråket under kurset.

- Behovet for kunnskap om og kompetanse innen feltet internasjonale menneskerettigheter er sterkt økende i alle deler av verden, og instituttet mottar mange henvendelser om muligheter for studiet her. Utviklingen av masterkurset har skjedd i samarbeid med Internasjonal avdeling og Studieavdelingen, og må sees som et ledd i internasjonaliseringen ved universitetet, lyder noen av argumentene fra instituttets side. Etableringen av studiet skjer innen rammene av instituttets ordinære ressurser.


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere