Pressebiter

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Ny gransking av bankkrisen

Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo skal lede et uavhengig granskingsutvalg som skal gjennomgå bankkrisen på nytt. Utvalget blir satt ned etter at Stortingets finanskomité i går ble enige om at bankkrisen skal granskes en gang til. Utvalget får i alt fem medlemmer og skal avgi sin innstilling til Stortinget innen 30. april neste år. Ifølge mandatet skal utvalget gjennomgå og vurdere ulike forhold og årsaker som førte fram til bankkrisen i Norge, og myndighetenes, bankenes og bankenes sikringsfonds disposisjoner og håndtering forut for og under krisen.

Vårt land 21.05.97

Eldrebølge ved Universitetet

En av fire studenter ved Universitetet er tretti år eller eldre, skriver studentavisen Universitas. Tall fra Studieavdelingen ved Universitetet i Oslo viser at det i dag er 26 prosent av studentene som er tretti år eller eldre. Leder i Studentparlamentet Jon Anders Henriksen mener det kan være et faresignal at det er så mange gamle studenter ved universitetet. – Mange bruker lang tid på å komme igjennom studiene. Dette kan skyldes at folk må jobbe ved siden av studiene, fordi studiefinansieringen er for dårlig. Organiseringen av studiet kan også slå ut på studieprogresjonen, hevder han.

Nationen 22.05.97

Medisinske eksperter går mot kloneforbud

Kloning av dyr til medisinske formål bør tillates, mener Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Muligheten for å fremstille reservedeler til mennesker er en viktig årsak til at de medisinske ekspertene sier ja til kloning av dyr. Det medisinske fakultet går mot lovforslaget om totalforbud mot kloning - fremstilling av arvemessig like individer. – Ved å sette inn gener og få klonet opp organer hos dyr, kan man fremstille blant annet hjerte, nyrer, lever og benmarg som mennesker kan bruke. Det er et stort behov for reserveorganer som kan transplanteres til mennesker, sier dekanen ved fakultetet og professor i hjertesykdommer, Jon Dale. Fakultetet mener at begrenset kloning av organer kan være av verdi, og vil ikke si nei til forskningsutviklingen på dette området, som ifølge Dale kan gi mye.

Nationen 22.05.97


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere