Jordnær astrofysiker

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Ny dekan på MN:

- Naturlovene legger føringer for hvordan vi naturvitere ser tilværelsen. Vi er på en måte hjernevasket alle sammen, men på en positiv måte, sier professor Jan Trulsen. Han ble nylig valgt til ny dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Av Marianne Tønnessen

- Naturvitenskapen former vår hverdag, tenk bare på hva du gjør når du våkner om morgenen: Skrur på lyset, slår av vekkerklokka, hører på radioen. Alt dette kan vi takke naturvitenskapen for. Det er helt nødvendig å ha naturvitenskapelig ekspertise i samfunnet, sier Trulsen som er bekymret for rekrutteringen til realfagene. Et av hans hovedmål som dekan er å påvirke både Stortinget og skoleverket slik at det blir mer attraktivt for elever å velge realfag.

Et annet hovedmål er å få skikkelig utstyr til fakultetet:

- Vi trenger en forståelse for at matematisk-naturvitenskapelige fag er økonomisk krevende. I dag er store deler av utstyrsparken vår sterkt foreldet, sier 57-åringen, som selv er professor i astrofysikk. Han har vært ved Universitetet i Oslo siden 1991.

Pionerånd
- Fakultetet står også overfor store utfordringer når det gjelder videre- og etterutdanning. Dette er et felt der vi bør posisjonere oss nå, for eksempel ved å sette i gang fjernundervisning, mener Trulsen. Han vil også at mer informasjon om aktiviteten på MN skal nå ut til samfunnet:

- Vi mangler en tradisjon på formidling. Og journalister kan lite om naturvitenskap. En måte å løse dette problemet på, kan være å innføre en hospitantordning for journalister her på fakultetet, sier Trulsen på sitt avslepne nordnorsk. Han er født i Tromsø, og var med og startet Universitetet i Tromsø på syttitallet. I over tyve år arbeidet han der.

- Tiden ved Universitetet i Tromsø er den beste utdanningen jeg har fått. Der måtte vi bygge opp alt fra starten av, vi hadde en ekte pionerånd. Det er ikke sikkert det blir så lett overføre den samme ånden til en så stor og innkjørt institusjon som Universitetet i Oslo, sier han.

Koordinator
Kolleger av Trulsen forteller at han har evnen til å få folk til å enes og samarbeide. Selv mener han at en dekans viktigste egenskap er å være koordinator:

- Vi har en tradisjon der instituttene har vanntette skott seg imellom. Det gjelder å legge til rette for fagaktivitet mellom instituttene, mener Trulsen, som ikke ønsker å legge sitt eget fag - plasmafysikk - på hylla de kommende tre årene, selv om han er blitt dekan.

KOORDINATOR: Den nye dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, professor Jan Trulsen, vil legge til rette for mer fagaktivitet mellom instituttene. (Foto: Kirsten Faustino)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere