50 millioner kroner til Nord-Sør-samarbeid

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Forskere fra Universitetet i Oslo (UiO) samarbeider med forskerkolleger i ti forskjellige utviklingsland. Over 50 millioner kroner er satt av til samarbeidet fra 1996 og fram til årtusenskiftet.

AV GRO LIEN GARBO

Etiopia, Zimbabwe, Mali, Nicaragua, Costa Rica, Botswana, Palestina, Sør-Afrika og India er landene forskere fra seks av UiOs åtte fakulteter har 25 samarbeidsprosjekter med.

Samarbeidet er finanisert via en avtale, som er inngått mellom Universitetsrådet og Utenriksdepartementet og forvaltes av NUFU, Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning.

Avtalen omfatter land i regioner som mottar norsk bilateral bistand. Ved UiO er det Seksjon for Nord-Sør-samarbeid i Internasjonal avdeling som forvalter avtalen på universitetets vegne.

Zimbabwe er det landet universitetet er sterkest og tyngst inne i med 33 prosent av midlene. På andre plass kommer det nye samarbeidsområdet Palestina med 20 prosent, Etiopia - også nytt - med 16 prosent, så følger Mali og Sør-Afrika.

Likeverd
- Likeverd og gjensidighet mellom partene er helt grunnleggende for samarbeidet, understreker førstekonsulentene Solveig Aas og Mette Topnes i Seksjon for Nord-Sør-samarbeid. Målsettingen med de forskjellige programmene er å styrke kompetanseoppbyggingen ved institusjonene i sør via langsiktig institusjonelt samarbeid. NUFU-avtalen er nå inne i sin andre fem-årsperiode.

- Det har vært en voldsom utvikling i løpet av kort tid. Flere og flere er blitt interessert, så kampen om pengene er blitt mye tøffere, forteller Aas og Topnes. De mener at forskningsmiljøene har høstet erfaring fra første avtaleperiode som gjør at prosjektene nå er mer modne.

Det som, ifølge Aas og Topnes, preger de nye prosjektene som har fått støtte, er at de har stor bredde og at forskningssamarbeidet står helt sentralt. I den grad det er snakk om kompetanseoppbygging, er dette integrert i forhold til forskningen. Samarbeidsprosjektene er dessuten forpliktende for hele institusjonen - og mange er involvert, ikke bare enkeltforskere.

Entusiasme
Aas og Topnes er imponert over den entusiasmen mange av samarbeidspartene i sør viser.

- De fleste av samarbeidsuniversitetene våre sliter med dårlig økonomi. De ansatte tjener dårlig og må ofte ha både en og to jobber på si for å klare seg økonomisk. Likevel blir mange ved universitetet og fortsetter å bygge det opp, forteller de to.

- Noe av det NUFU-programmet gjør, er å gi disse forskerne mulighet til å reise ut og til å få tid til å konsentrere seg utelukkende om forskningen. Det kan være nok til at det etterpå er lettere å holde ut hverdagen. Aas og Topnes forteller at mange forskere i utviklingsland synes det er interessant å samarbeide med Norge som en motpol til de tidligere kolonimaktene Tyskland og Storbritannia og supermakten USA, som er land de tidligere har samarbeidet mest med.

Fakultetsvis fordeling av NUFU-midlene:

   Med:    15 mill 
   HF:     11 mill 
   MN:     10 mill 
   UV:     8 mill 
   SV:     5 mill 
   Sentrene:  2 mill

NORD-SØR: Mette Topnes, Solveig Aas og Thora Holter i Seksjon for Nord-Sør-samarbeid er glade for at forskere ved Universitetet i Oslo har fått ca. 50 millioner kroner for å samarbeide med kolleger i sør. (Foto: Kirsten Faustino)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere