Alternativ presse i Zimbabwe

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


- NUFU-midlene kan bety enormt for utviklingen av en fri og uavhengig presse i Zimbabwe, sier stipendiat Tawana Kupe fra Universitetet i Zimbabwe. NUFU står for nasjonalrådets utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning.

AV MARIT SCHULSTOK

Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO) har siden 1992 hatt et tett samarbeid med Engelsk institutt ved Universitetet i Zimbabwe (UZ) støttet av NUFU-midler. I disse dager innledes et enda mer omfattende fellesforskningsprogram med temaer som «Medier, sivilt samfunn og kulturelle identiteter» og «Medieteknologi». Seks zimbabwere og fem nordmenn er involvert.

En av disse er Tawana Kupe. Han er vitenskapelig ansatt ved UZ, men har siden 1993 utdannet seg ved UiO, på midler fra NUFU og Lånekassen. Han holder nå på med en doktorgradsavhandling om den alternative pressen i Zimbabwe.

- Jeg arbeider syv dager i uken, hele dagen, for å bli ferdig med avhandlingen. Forhåpentligvis får jeg avsluttet den tidlig på høsten, sier Kupe.

Lover fra kolonitiden
Han kom til Oslo og UiO første gang i 1992. Da ble det arrangert et seminar som skulle være innledningen til den første fasen i samarbeidet mellom Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og Engelsk avdeling ved UZ. Han kom så tilbake i 1993 for å gjøre noe forskning, før han i 1995 begynte på doktorgradsarbeidet: «The Voice of the Voiceless - of issues and problems, civil society and entertainment in Parade and Horizon 1990-96» om den alternative pressens rolle i den demokratiske prosessen i Zimbabwe.

- Rikskringkastingen og de største avisene i Zimbabwe er under statlig kontroll. Jeg undersøker selvstendige magasiner og aviser, og deres politiske innhold. Disse, som er de eneste mediene med en kritisk holdning til styresmaktene, gis alle ut på engelsk, sier Kupe.

- Vi har et problem med lovverket. Vi har beholdt de strenge lovene fra kolonitiden, og regjeringspartiet som har hatt makten de siste 17 årene, ser ikke ut til å ville forandre dem. Den frie presse må forsvare seg 110 prosent ved søksmål, og står alltid i fare for å måtte betale store pengesummer de enkelte avisene har liten mulighet for å greie. Noen journalister skrev for en tid tilbake om et hemmelig ekteskap presidenten hadde inngått. De måtte til og med gå i fengsel for det, selv om ekteskapet ble offentliggjort en måned senere.

Underholdning og politikk
Magasinene Kupe forsker på er kommersielle og inneholder mye musikk- og sportsreportasjer. - De sliter alle med å få inn nok penger på salg og annonser, og i det siste ser det ut til at det minker på det kritiske, politiske stoffet, forteller Kupe. Likevel er han positiv til sammenblandingen av underholdning og politikk.

- Folk er også opptatt av annet enn politikk, og om det lettere stoffet kan få flere til å kjøpe et magasin som også inneholder kritisk stoff om det som foregår, er det positivt. Magasinene kommer dessuten ut månedlig og er forholdsvis billige, sier Kupe.

I Zimbabwe bor 70 prosent av befolkningen på landsbygda, hvor de knapt kan lese og skrive og hvor den dårlige infrastrukturen gjør spredningen av informasjon vanskelig. Kupe forteller at et magasin gjerne blir lest av femten mennesker, og at det ofte også blir formidlet muntlig. Slikt sett har underholdningsstoffet også en funksjon.

Viktige midler
Kupe har litteraturbakgrunn, men han var svært interessert i å være med på å bygge opp en sterkere fagkrets omkring mediafaget. Mens han er i Oslo for å øke sin kompetanse, holder han nær kontakt med Engelsk institutt ved UZ per e-post. Denne morgenen har han mottatt et e-brev fra en kollega i Zimbabwe som forteller at de vil bygge opp et nytt rom med bibliotek og datamaskiner. Foruten å støtte doktorgradsprogrammer, gir NUFU også midler til utstyr, som bøker og EDB.

- NUFU-midlene betyr at vi kan bygge opp en høyere mediefaglig kompetanse i Zimbabwe. Utdanningen ved vårt institutt er både praktisk og teoretisk. Forhåpentligvis vil aviser og fjernsynsstasjoner med tiden ansette «våre» bedre utdannede journalister som er trenet opp til kritisk tenkning. Dessuten håper jeg at forskningen vil bidra til den generelle kunnskapsøkningen i et mer informert Zimbabwe, sier en optimistisk Kupe.

ALTERNATIV: Tawana Kupe fra Zimbabwe finkjemmer alternative magasiner etter politisk stoff i sin doktorgradsavhandling. (Foto: Kirsten Faustino)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere