Ad «Hvor tverr kan man være?»

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


- La det være klart én gang for alle at cellelab-en ved Fysisk institutt har livets rett, skriver forskere fra Fysisk institutt i dette tilsvaret til Jens-Gustav Iversens innlegg i forrige nummer av Uniforum.

Professor Jens-Gustav Iversens skrev et innlegg i Uniforum av 15. mai om tverrfaglighet og vurderinger gjort av en evalueringskomité for UiOs satsningsområde «Miljøforskning». Hans hovedanliggende har vi ingen andre kommentarer til enn at ingen av oss undertegnede har hatt noe som helst med vurderingene av Iversens søknad å gjøre, og at ingen av oss har vært orientert om hans planer på dette området. Evalueringskomiteen får svare for seg.

Det er imidlertid å beklage at Iversens innlegg inneholder en uttalelse som lesere flest vil måtte misoppfatte. Uttalelsen er: «Organisatorisk samarbeid er ofte ressurssparende. Det er for eksempel ingen grunn til at det skal bygges opp en celledyrkinngslab på Fysisk institutt, når det finnes ekspertise i celledyrking mange andre steder på universitetet.» Vi hadde håpet at Iversen, før han kom med en så bastant påstand, hadde undersøkt hvorfor instituttet har gått til det skritt å etablere en egen cellelab.

Biofysikkavdelingen ved Fysisk institutt har de senere år konsolidert sin stilling og satset ganske stort på å få til en mer helhetlig forskningsprofil; vi vektlegger forskning på ulike typer fysisk strålingsmiljø og dets biologiske konsekvenser. Dette gjelder stråleskader fra ioniserende stråling og ulike problemstillinger innen UV/ozon og lavfrekvente elektromagnetiske felt. Vi har forsøkt å få til samarbeid med biologer og medisinere, og har lykkes med dette i mange enkeltprosjekter. Vi ser imidlertid et klart behov for, i tillegg til dette, å få en mer stabil konfigurasjon der vi kan studere et biologisk system ut fra våre egne primære forskningsinteresser, og da er det viktig å ha tilgang til en cellelab på stedet. Denne lab-en virker som en samlende enhet for alle våre virksomheter.

Iversen har orientert oss om at hans uttalelse om cellelab-en ved Fysisk institutt ble tatt med fordi den ble fremhevet som et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid under omtalen av temaområder ved Miljøforskning. Han syntes imidlertid at dette var et lite velvalgt eksempel på tverrfakultært samarbeid, noe vi ikke har innvendinger til. Vi har heller aldri hevdet noe slikt. Men leserne kan umulig skjønne ut fra Iversens formulering at dette var grunnen til hans uttalelse. Vi synes derfor at det er helt nødvendig med en oppklaring, og kan da nevne at Iversen nå sier (personlig meddelelse) at: «For et avgrenset prosjekt vil det være naturlig og ressurssparende å etablere kontakt med eksisterende celledyrkningsmiljøer. Men som en langsiktig strategi ser jeg at egen celledyrkning vil kunne gjøre prosjektene enklere og samtidig mer fleksible.» La det derfor være klart én gang for alle at cellelab-en ved Fysisk institutt har livets rett. For det første er den ressursbesparende for oss. For det andre har den virket befruktende på hele vårt biofysiske forskningsmiljø.

Eivind Osnes, professor
Erik O. Pettersen, professor
Arnt Inge Vistnes, førsteamanuensis
Fysisk institutt


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere