Kyborgene inntar universitetet

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Om noen få dager får Universitetet i Oslo besøk av cyberspace fremste forskere, kunstnere og Silicon Valley-designere. Årets Cyberconf-arrangement inviterer blant annet til debatt om sanser og sex i cyberspace og den interaktive kunstutstillingen E-on.

Av Bente Iversen

I konkurranse med Hong Kong, Hamburg og Mexico City ble Oslo tildelt Cyberconf i 1997 av Sandy Stone, også titulert som dronningen av cyberspace. Hun er i dag professor i multimedia og en ledestjerne blant forskere, kunstnere og Silicon Valley-designere som er engasjert i kyborglandet, og hun vil selvsagt være å finne på konferansen. Rundt 200 deltakere er ventet til forelesningene som foregår på Universitetet i Oslo.

5. juni står planleggingsminister Bendik Rugås for åpningen, og dagen etter vil det være paneldebatt i Universitetets Aula som er åpen for alle interesserte. Her skal man blant annet diskutere om hvordan cyberspace i dag bare inkluderer rike vestlige land, mens et kontinent som Afrika er nærmest ekskludert. Forholdet mellom kropp, identitet og maskin vil også være blant de mange diskusjonstemaene. 7. juni er det klart for kunstutstillingen «E-on» i Kunstnernes Hus. Dette er den første utstillingen med ny norsk virtuell kunst.

- Cyberspace er et gryende forskningsområde ved universitetet. Foreløpig er mulighetene for å få stipend innenfor dette feltet små, men vi håper at en slik konferanse vil være med på å vekke større interesse for cyberspace. I dag er interessen blant unge forskere, stipendiater og hovedfagsstudenter ganske stor, men ikke blant de mer etablerte, sier leder for konferansen, stipendiat Morten Søby ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

Cyberspace: I romanen «Neoromancer» lanserte William Gibson i 1984 begrepet cyberspace. Her ble cyberspace definert som en sammensmelting mellom mennesket og datanettet. I dag er cyberspace en metafor som i stor grad dekker datanettet/Internett. Å definere cyberspace er et eget tema på konferansen.

Kyborg: Er en sammenveving av menneske, maskin og datanettet. En kyborg ser på informasjonsteknologi som en protese/forlengelse av sanseapparatet.

VIRTUELL VIRKELIGHET: Denne kvinnen er på vei inn i den virtuelle virelighet.


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere