Verdens beste avhandling i psykometri

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Om kort tid drar dr.philos. Anders Skrondal til Gatlinburg i USA for å hente Psychometric Society Dissertation Prize. Skrondals doktoravhandling i medisinsk statistikk er nemlig kåret til verdens beste i 1996 av Psychometric Society.

Av Bente Iversen

Psychometric Society Dissertation Prize henger høyt blant alle dem som arbeider med forskningsmetode. Anders Skrondal har bemerket seg internasjonalt med sin doktoravhandling som ifølge tre tidligere presidenter i Psychometric Society har både teoretisk originalitet, anvendelsesmuligheter og potensiell innflytelse.

- Psykometri dreier seg om matematiske og statistiske metoder i psykologisk forskning. Men medisinsk statistikk er et fagområde med bred anvendelse innenfor alle områder av medisinen, sier professor Petter Laake som er leder for Seksjon for medisinsk statistikk og veileder for Skrondal.

Skrondal har utviklet en metode for å håndtere utfordringer forskere ofte står overfor når de skal analysere innsamlede data. Metoden kan brukes både innen samfunnsvitenskap og medisin.

- I psykologi og psykiatri står forskere ofte overfor vansker når de skal analysere det materialet de har samlet inn. Noen data avspeiler kun fenomener som ikke kan observeres direkte som intelligens, depresjoner eller livskvalitet. Data kan også være mindre informative. I noen tilfeller har man data for blodtrykksmålinger, mens i andre har man bare grove kategorier for død eller overlevelse. Et annet vanlig problem er målefeil hvor de registrerte dataene avviker fra de faktiske. Jeg har i avhandlingen laget en metodikk for å håndtere blant annet disse utfordringene, sier Skrondal.

BEDRE FORSKNINGSMETODE: Anders Skrondal, veiledet av Petter Laake, skrev i fjor den beste doktoravhandlingen i psykometri. ( Foto: Ståle Skogstad)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere