Stillehavsasia - neste stopp

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


Øst- og Sørøst-Asia er et område norske forskere og forskningsinstitusjoner ikke ha viet så stor oppmerksomhet. Nå håper man på å få opp interessen for denne regionen gjennom Nettverk for Stillehavsasia-studier.

Av Bente Iversen

På Senter for utvikling og miljø(SUM) holder Nettverk for Stillehavsasia-studier til. Her skal koordinator Harald Bøckman sammen med en egen styringsgruppe, prøve å få både hovedfagsstudenter, forskere, universiteter og forskningsinstitutter mer interessert i denne regionen.

- Nettverket skal være en pådriver, inspirator og organisator for at interessen og kompetansen om Stillehavsasia øker i Norge, sier Bøckman.

Nettverket kan ikke lokke med en stor pengesekk, men håper at økt kunnskap om regionen også vil føre til mer forskning både blant historikere og samfunnsvitere. I dag finnes en del kompetanse på Stillehavsasia i Norge, men foreløpig er denne ikke stor, og kunnskapen sitter spredt rundt om i landet.

- Vi jobber langsiktig og ser rekruttering som en viktig del av vår oppgave. Klarer vi å rekruttere flere hovedfagsstudenter vil vi sannsynligvis også etter hvert få flere forskere som interesserer seg for denne delen av verden. Til høsten vil vi blant annet arrangere hovedfagskurs på statsvitenskap. Vår virksomhet vil imidlertid måtte følges opp av øremerkede stillinger om det skal få tilstrekkelig faglig tyngde.

- Hvorfor skal norske forskere og hovedfagsstudenter interessere seg for dette området?

- Mange sier at neste århundre vil bli preget av denne regionen. Vi burde undersøke om dette stemmer. Hvis det er slik, burde det være mye nytt å ta fatt på for forskerne. Dessuten er det prinsipielt viktig å bryne våre eurosentriske holdninger på andre historietradisjoner og samfunnsformer.

Nettverket er grunnfinansiert av Norges forskningsråd som har bevilget penger i tre år til nettverkets arbeid.

- Hva skjer med nettverket når pengene fra Norges forskningsråd tar slutt?

- I løpet av den tiden håper vi at vi har gjort oss uunnværlige, men vi vil også søke finansiering andre steder, blant annet fra landene i den regionen vi satser på.

MER INTERESSE: Stillehavsasia kan komme til å prege det neste århundre. Nå arbeides det med å få norske forskere og hovedfagsstudenter mer interessert i regionen.


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere