Nettverk til nytte

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


- EU-nettverket stimulerer forskere fra flere land til å samarbeide. Dermed unngår vi mye dobbeltarbeid, sier professor i biologi, Oddmund Bakke, som nylig har hatt europeiske forskerkolleger på nettverksmøte her i Norge.

Av Marianne Tønnessen

Bakke er koordinator for et EU-nettverk i immunologi. Nettverket består av seks forskergrupper fra hele Europa, som møtes jevnlig for å utveksle resultater, metoder og idéer.

- Dermed slipper vi mye dobbeltarbeid, og står sterkere i konkurransen med forskere fra for eksempel USA og Japan, sier han.

Blant få utvalgte
Bakkes nettverk var et av de få som kom gjennom nåløyet for å få midler fra EUs TMR-program (Training and Mobility of Researchers). Bare seks prosent av søknadene ble innvilget. EU fordeler slike midler hvert år, og nettverkene får 12 - 16 millioner kroner fordelt over fire år. De fleste EU-nettverkene ligger innen naturvitenskap, men det gis også støtte til nettverk innen medisin, økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora.

- EU kaller disse pengene for limet som skal få gruppene sammen. Det er ikke meningen å finansiere de forskjellige forskergruppene, men å betale reiser og drift av nettverkene. Hver forskergruppe i nettverket får dessuten finansiert en post.doc. som må komme fra et annet EU-land, forteller Bakke.

Én måneds arbeid
Det tok Bakke om lag en måned å lage søknaden til EU. Takket være denne søknaden har han og hans biologi-kolleger nå mye lettere tilgang på både utstyret og resultatene til andre forskergrupper innen samme fagfelt. Hovedfags- og doktorgradsstudenter som er tilknyttet prosjektet, får både et internasjonalt kontaktnett og muligheten til å besøke forskningsmiljøer i andre deler av Europa. Dersom nettverket viser seg å være vellykket, har Bakkes nettverk stor sjanse for å få støtte fra EU i fire nye år.

På Internett finnes mer informasjon både om TMR-programmene og andre typer EU-støtte til forskning. Adressen er: http://www.cordis.lu/tmr/home.html

I SAMME NETT: Professor Oddmund Bakke (bakerst i midten) hadde besøk av forskere fra både Storbritannia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania, Russland og Norge på nettverksmøtet om immunologi i Oslo 15. - 17. mai. (Foto: Kirsten Faustino)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere