Småstoff

Uniforum Nr. 8 1997Æresdoktor i Helsingfors

23. mai utnevnes professor Ingun Montgomery på Institutt for kirkehistorie ved Universitetet i Oslo til æresdoktor ved Helsingfors universitet. Doktorpromosjonen skjer i forbindelse med feiringen av 500-årsminnet for Philipp Melanchthons fødsel og Det Lutherske Verdensforbundets 50-årsjubileum.

Montgomery er født i Uppsala og arbeidet ved universitetene i Uppsala og Bergen før hun i 1979 ble professor i kirkehistorie ved UiO.

Bildetekst: Professor Ingun Montgomery blir æresdoktor ved Helsingfors universitet. ( Foto: Kirsten Faustino)

Kunnskap på NRK2

Lørdag 24. mai er det klart for to nye programmer i Kunnskapskanalen på NRK2. «O, at jeg kunne min Jesum prise» er tittelen på et program der Høgskolen i Agder presenterer forskning om de folkelige religiøse bevegelser i denne landsdelen på 1800-tallet. Man vil blant annet se nærmere på Sørlandets kultur og livsformer.

Like etterpå er det klart for programmet «Islam, Civil Society and Citizenship». I november i fjor arrangerte Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Bethlehem University på Vestbredden og Durham University i England, en internasjonal konferanse om statsborgerskap og statsmakt i Midt-Østen. I dette første programmet vil vi blant annet møte professor Brian Turner og førsteamanuensis Nils Butenschøn.

Kunnskapskanalen er et samarbeid mellom en rekke universiteter-, høgskoler- forsknings- og kulturinstitusjoner om fagformidling i nye medier.

Studentparlamentet flytter

I slutten av mai vil Studentparlamentet flytte til Villa Eika i Problemveien på Blindern. Den nye postadressen vil bli Studentparlamentet postboks 1088 Blindern 0317 Oslo. Telefonnummeret blir det samme som før: 22 85 70 44.

UiO + UNIS = hovedfag

15. mai tar Espen Trondsen sin avsluttende cand.scient.-eksamen ved Fysisk institutt. Dermed blir han den første som tar hovedfag med veiledning fra både Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Universitetet i Oslo er det første universitet i landet som har uteksaminert en hovedfagskandidat med et slikt veiledningssamarbeid.

I hovedfagsoppgaven sin har Trondsen laget et såkalt nordlysfotometer, som framstiller nordlysets intensitet som funksjon av rom og tid. Han er godt fornøyd med å ha veiledere fra forskjellige institusjoner.

- Min oppgave ligger innen fysikk og måleteknikk, men denne ordningen burde være interessant for studenter fra andre fagfelt også, sier han.

Fremragende historieformidling

Professor Øystein Rian ved Historisk institutt ble 18. april tildelt Sverre Steen-prisen. Prisen går til personer eller en gruppe som har utmerket seg med fremragende formidling av historie på et høyt faglig nivå. Rian fikk prisen for 1996 for sitt arbeid med bind 5 i Aschehougs Norgeshistorie, Den nye begynnelse. Det er Den norske historiske forening som i samarbeid med J.W. Cappelen Forlag deler ut prisen.

Fire ett-roms leiligheter m/balkong i Universitetspensjonistenes borettslag, Minister Ditleffsvei 20, 0862 Oslo (Kringsjå) til salgs

Fire andelsleiligheter oppført i 1966. Entré, bad, stue og kjøkken, bta 40 kvm/boa 36 kvm, med balkong på ca. 4,5 kvm og kjellerbod, og andel i fellesvaskeri og fellesrom i 9. etasje. Husleie pr. mnd. kr. 1180,- inkl. varmtvann og oppvarming. Det er montert dørtelefon, kabel-tv, røykvarsler og brannslukningsutstyr. Personheis. Ingen gjenboere. God gjesteparkering på opparbeidet parkeringsplass. Tomt 3790 kvm er pent opparbeidet, plenlagt og beplantet. Lekearealer i området. Kort vei til marka og idrettsanlegg. Det er barnehage, skoler, forretninger og off. kommunikasjoner i nærområdet. Borettslaget har god økonomi. Takster fra kr. 230 000,- til kr. 330 000,-. For å kunne tegne eller erverve andel må man enten: a) være pensjonert fra fast stilling fra norsk universitet eller vitenskapelig høyskole, eller b) være ansatt i slik stilling og nå pensjonsalder innen et tidsrom av 15 år. For visning ta kontakt med UNIFOR v/Toril Løvald eller Morten Sandnes på tlf.: 22 85 94 70, innen fredag 6. juni kl. 15.00.

Pris til hovedoppgave om Mariakirken

Den norske historiske forenings Aschehoug-stipend for 1996 er tildelt Hege Roaldset fra Oslo for hennes hovedoppgave Mariakirken i Oslo - de religiøse funksjonene.

Oppgaven tar for seg et emne som knapt har vært forsket på i Norge, nemlig kirkens religiøse funksjoner som uttrykk for politisk makt og sosial status i middelalderen. Stipendet er på 15 000 kroner, og deles ut hvert år til hovedfagskandidater i historie. Pengene skal brukes til å bearbeide hovedoppgaver slik at de kan publiseres.

Endret dato for utdeling av Anders Jahres medisinske priser 1997

Utdelingen av Anders Jahres medisinske priser skjer vanligvis på siste fredag i september. Av forskjellige grunner er den i år flyttet, og vil foregå i Universitetets Aula fredag 10. oktober kl. 18.00. Alle interesserte bes merke seg datoen.

Nøtter

1) Hvem er dette?

2) Hvilket av universitetets museer får flest besøk?

3) Hvor holder Det odontologiske fakultet til?

4) Når skiftet universitetet navn fra Det Kongelige Frederiks Universitet til Universitet i Oslo?

5) Hva betyr numismatikk?

Svar:

1) Kari Vogt, professor i religionshistorie

2) Vikingskipshuset på Bygdøy

3) I Geitmyrsveien 69/71

4) I 1939

5) Vitenskapen om mynt og myntvesen. Universitetets myntkabinett er Norges sentrale samling av mynter og andre numismatica og har ca. 200 000 gjenstander. Myntkabinettet finner du i Historisk museum.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere