Redaksjon:

Innhold i Uniforum 08/97
Informasjonsavdelingen, Universitetet i Oslo
Postboks 1076 Blindern
0316 Oslo
tlf: 22 85 62 55
fax: 22 85 43 74

Redaktør: Gro Lien Garbo

Layout/sats (trykt versjon): Akers Design &Layout, Oslo
tlf: 23 19 88 20
Trykk: Oslo Avistrykkeri A/S, Oslo

Redaksjonen avsluttet 14. mai 1997. Stoffrist til neste nummer er 23. mai. Leserinnlegg og annet stoff kan gjerne skrives i MS Word og leveres på MAC-formatert diskett eller E-post til uniforum@admin.uio.no.


Elektronisk tilrettelegging og utforming for World Wide Web:

Oppdatert 15. mai 1997 av TH (Informasjonsavdelingen), konsulent.
Tips og innspill på denne elektroniske avisen sendes pr. E-post:
uniforum@admin.uio.no


Innhold i Uniforum 08/97

Publisert 15. mai 1997 20:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere