Fra kritiker til lydig premissleverandør

Uniforum Nr. 8 1997


Forskeren:

- De føringene den offentlige forvaltningen legger på forskning er med på å trivialisere forskningen og gjøre den til en lydig premissleverandør for politikere og andre interesserte.

Av Bente Iversen

Det mener professor Trond Berg Eriksen som ikke er nådig i sin karakteristikk av den offentlige forvaltningens rolle som oppdragsgiver for forskning. På et seminar i regi av Handelshøgskolen BI fikk tilhørere fra forskjellige departementer og universitetet beskrevet utviklingstendenser i dagens forskning sett fra Berg Eriksen ståsted. «Trivialisering av vitenskapene - forholdet mellom forskning og forvaltning» var temaet for Berg Eriksens innledningsforedrag.

Et hån

- Jeg mener mange av de forskningsprogrammene som settes i gang, er et hån mot kreativ tenkning, sa Berg Eriksen. Han understreket at han ikke er imot forskningsprogrammer generelt. Men han er bekymret for alle de spørsmålene som ikke blir stilt, problemstillingene som ikke blir forsket på, når så mye av ressursene brukes i slike programmer.

- Målet for forskning må være å avdekke illusjoner, problematisere institusjoner og stake ut handlingsretninger. Utvikling går i dag mot at forskningsresultater brukes av mange og i mange hensikter. Det likner svært lite på avdekking av nye sannheter som tidligere ga vitenskapene prestisje. Forskningsresultater er blitt altfor forutsigbare.

Maskerer beslutninger

Er det slik at «forskningsresultater» i dag er med på å skjule politiske beslutninger?

Ja, man maskerer politiske beslutninger ved å vise forskningsresultater. Forskjellene mellom forskning og politikk er etter min mening altfor liten, båndene er for tette.

Berg Eriksen gav også noen spark til reformiveren som preger dagens samfunn, og han stilte seg kritisk til om alle disse reformene vil føre til noen reelle endringer.

- Det er noe absurd over det å bli stilt overfor nye reformer hele tiden. Ofte dreier det seg om avledningsmanøvrer som blir klekket ut ved skrivebordene. Man burde i mye større grad lytte til erfaringen. Erfaringen er helt klart en undervurdert ressurs.

Etterlyser debatt

- Vi trenger større debatt om universitetets rolle som forskningsinstitusjon. Universitetene bør nå selv komme på banen.

Det sa ekspedisjonssjef Tore Olsen fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet(KUF) som ikke delte Trond Berg Eriksens synspunkter på forvaltningens rolle. Men under debatten etter foredragene tok han til orde for en ny debatt om universitetets rolle som forskningsinstitusjon.

- Her bør universitetene i mye større grad komme på banen i forhold til departementet. Det er nok riktig at KUF i større grad ønsker oppdragsforskning ved universitetene, men det er muligheter for mer debatt om dette.

Ekspedisjonssjef Fred-Olav Sørensen fra Kommunal- og arbeidsdepartementet sa seg enig i en del av det Berg Eriksen hadde pekt på som problemer for den frie forskningen.

- Nære relasjoner mellom forskere og forvaltningen kan være positivt. Men vi må selvsagt være klar over negative konsekvenser blant annet innavl i tankeproduksjon, som dette kan føre med seg. Departementene avgrenser alternativene til forskerne en del gjennom de forskningsprogrammene som blir satt i gang, men vi bestiller ikke resultatene.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere