En av fem overser vedtaket

Uniforum Nr. 8 1997


22 prosent av universitetets røykende studenter og ansatte tror ikke at røykerne vil følge vedtaket om et røykfritt universitet.

- Dette indikerer at minst en femtedel på det nåværende tidspunkt velger å overse vedtaket, mener professor Per Schioldborg ved Psykologisk institutt.

Av Marianne Tønnessen

Schioldborg har gjennomført en spørreundersøkelse blant nærmere 1100 av universitetets ansatte og studenter. Undersøkelsen viser at flertallet blant røykerne - 59 prosent - mener at røykerne vil følge vedtaket etter hvert som nedtrappingsplanen blir iverksatt. 22 prosent mente at de ikke ville følge vedtaket.

Påvirker ikke holdningene

Universitetets ansatte og studenter har ikke fått andre holdninger til et røykfritt universitet enn de hadde i 1991. 52 prosent er for et helt røykfritt universitet, mens 36 prosent er imot. Tallene var omtrent de samme i 1991. De som røyker daglig, er de sterkeste motstanderne av vedtaket: 76 prosent av dem er imot et røykfritt universitet. Av dem som ikke røyker, er 63 prosent for vedtaket.

Vitenskapelige røyker minst

Undersøkelsen viser at det er de vitenskapelig ansatte som røyker minst på universitetet. Bare 11 prosent av dem røyker daglig. 73 prosent røyker aldri. Blant de teknisk-administrativt ansatte er det flest røykere: 19 prosent røyker hver dag, 67 prosent røyker aldri.

De som planlegger å slutte å røyke, er mer enige i vedtaket om et helt røykfritt universitet enn de andre røykerne.

Mer røykfritt i USA

Holdningen til et røykfritt universitet er mye mer positiv i USA, både blant røykere og ikke-røykere.

- Denne forskjellen må sannsynligvis ses i sammenheng med at helseopplysningsarbeidet om røyking er mer omfattende, har pågått over lengre tid og har vært drevet med betydelig større økonomisk støtte i USA enn i Norge. I USA, Canada og Australia er flere universiteter for lengst røykfrie, enkelte sågar med røykeforbud utendørs, sier Schioldborg.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere