- Ingen gode argumenter for å røyke inne

- Det er vanskelig å framskaffe rasjonelle argumenter som favoriserer røyking – selv i røykerom, sier personaldirektør Grethe Fjeld Heltne.

AV: GRO LIEN GARBO

Hun forteller at det var på anbefaling fra noen av universitetets fremste forskere på området at Kollegiet bestemte at universitetet skulle ha et totalt røykfritt innemiljø.

Når folk som professorene Per Schioldborg, Tore Sanner, Asbjørn Kjønstad med flere ønsket at Universitetet i Oslo skulle gå foran med et godt eksempel, og sterk tilrådde et røykfritt innemiljø, kunne Kollegiet ikke annet enn å følge opp, understreker hun.

At det bare er røykere som oppsøker røykerom og at ikke-røykerne dermed ikke tar skade av at det røykes der, ser hun ikke som noe argument for å beholde rommene.

- Men det er klart at spørsmålet er kontroversielt. Jeg kan jo skjønne at en del røykere har problemer med vedtaket, sier hun.

– Mange vil hevde at det å stenge røykerommene bærer preg av formynderholdning og at det strider mot universitetets idealer om frihet og toleranse?

- Hvorfor skal det ikke være et ideal for universitetet å etterstrebe et godt arbeidsmiljø? Vi må ikke glemme at ikke-røykerne tross alt er i flertall på universitetet. Den enkelte har dessuten full frihet til å røyke. Ingen nekter dem det. Men de må røyke ute - ikke inne.

- Synes du det er noe særlig festlig at det første som møter deg på universitetet og andre arbeidsplasser er en gjeng dampende individer utenfor hovedinngangene?. Hadde det ikke vært bedre å la dem få ha et røykerom? Surt og kaldt er det også til tider.

- Når man bor i Norge er det ikke snakk om å fryse, men om å kle seg. For min del synes jeg det er hyggelig å hilse på dem som står der når jeg kommer. Det er mange greie folk. Ved universitetet er vi dessuten generøse med arbeidstiden slik at folk kan ta seg en røyk. Her kan det selvsagt ligge noe konfliktstoff. Det er mulig at de som ikke røyker, reagerer på at røykerne får mer fritid enn dem selv.

- Er neste skritt et røykfritt uteareal?

- Nei, det er det ikke snakk om. Det er en framtid jeg ikke ser for meg.

- Hva vil reaksjonen være dersom folk ikke forholder seg til røykeforbudet og fortsetter å røyke inne?

- Jeg håper jo at de som røyker, velger å vise hensyn og lojalitet overfor Kollegiets vedtak. Det er ikke en aktuell politikk ved universitetet å utøve sanksjoner i forhold til snikrøyking.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere