KURS - STIPEND

Uniforum Nr. 8 1997


Stipend fra International Federation of University Women (IFUW)

Som tidligere år får Norske Kvinnelige Akademikere (NKA) via IFUW tilbud om stipend og andre støtteordninger for kvinner som ønsker opphold i et annet land i studie- og forskningsøyemed. Blant tilbudene for det akademiske år 1998/1999 har vi: British Federation Crosby Hall Fellowship - 2500 pounds sterling, CFUW/A.Vibert Douglas International Fellowship - 6000 Canadian dollars, Ida Smedley Maclean International Fellowship - 8000 til 10 000 Swiss francs, IFUW JAUW Peace Studies Fellowship - 10 000 US dollars, IFUW Study and Action Programme Fellowship - 8000 til 10 000 Swiss francs og Winifred Cullis and Dorothy Leet Grants - 3000 til 6000 Swiss francs. I år er søknadsfristen til NKA 15. september 1997. Hver nasjonale forening vil ta ut tre kandidater som sendes videre til IFUWs hovedkvarter i Genève innen 1. november for endelig utvelgelse i januar 1998. Flere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse til Sunni Ese på telefon/faks: 67 53 50 49.

1997/uniforum06-97/uniforum_index.htmlUniforum nr. 6/97 - Uniforums høringsrunde om Effektiviseringsprosjektet 1997/uniforum06-97/uniforum_index.htmlUniforum nr. 6/97 - Uniforums høringsrunde om Effektiviseringsprosjektet

Familien Blix’ Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag til Fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Søknaden må være innkommet innen 15. juni 1997. Den må skrives på fastsatt, ajourført skjema, som fåes utlevert, evt. tilsendt ved henvendelse til samme sted. Til utdeling i år står til disposisjon kr. 1.1 mill. Når det fra en avdeling sendes flere søknader, må avdelingen angi prioritetsrekkefølge.

Travel Scholarships for Research on Africa

Nordiska Afrikainstitutet, which encourages research and studies on Africa in the Nordic countries, invites applications for a number of travel scholarships for research or preparation of research projects in Africa. The research activity should concern development issues in Africa and emphasis is placed on the social sciences and closely-related fields. Scholarships are note granted for study visits, excursions, language studies or participation in conferences. The scholarships are intended for travelling expenses in connection with field work and cannot be used to cover salaries. A total sum of c. 900 000 SEK is available. Applications are made on special application forms obtained from: Nordiska Afrikainstitutet, P.O. Box 1703, SE-751 47 Uppsala, Sweden, Tel: +46-(0)18-56 22 00, fax: +46-(0)18-69 56 29. Contact: Ingrid Andersson. Applications must be received at Nordiska Afrikainstitutet by September 16, 1997.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere