Doktorgrader

Uniforum Nr. 8 1997


Det juridiske fakultet

Cand.jur. Lasse Simonsen forsvarte 5. april sin avhandling «Prekontraktuelt ansvar» for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Viktor Berge forsvarte 10. mai sin avhandling «Studies on factors regulating the expression and synthesis of the functional components of the alternative and terminal complement pathways by human umbilical vein endothelial cells in vitro» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Johan Henrik Schimanski vil lørdag 24. mai kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «A poetics of the border: Nation and genre in Wythnos Yng Nghymru Fydd and other texts by Islwyn Ffowc Elis» for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sivilingeniør Geir Waagbø forsvarte onsdag 7. mai sin avhandling «Domains-with-totality semantics for intuitionistic type theory» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Kjell-Gunnar Martinsen forsvarte tirsdag 13. mai sin avhandling «Experimental Structure Determination of Monomeric Transition Metal Chlorides and Discussion of Bond Distances in Selected Main Group Compounds» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Einar Nygård forsvarte onsdag 14. mai sin avhandling «ASICs and electronic systems for readout of radiation-sensitive semiconductor detectors» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Terje Johnsen forsvarer torsdag 15. mai kl. 13.00 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig sin avhandling «Studies of corrosion morphologies by use of experiments and computer models» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Tor Jensen vil fredag 16. mai kl. 12.00 i Auditoriet, Zoologisk museum, Tøyen offentlig forsvare sin avhandling «Aspect of the lifecycle of the sealworm Pseudoterranova decipiens (KRABBE, 1878), infected in fish from two areas in Norway» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Per Eivind Strømhaug vil onsdag 21. mai kl. 11.15 i Rom 3508, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Characterization of the autophagic-lysosomal pathway and its relationship to endocytosis in isolated rat hepatocytes» for dr.scient.-graden.

M.Sc. Anders Irving Mørch vil torsdag 22. mai kl. 13.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Method and Tools for Tailoring of Object-oriented Applications: An Evolving Artifacts Approach» for dr.scient.-graden.

Det odontologiske fakultet

Cand.odont. Ulf R. Dahle vil torsdag 22. mai kl. 10.15 i Auditorium I, 2. etasje, Geitmyrsveien 69 offentlig forsvare sin avhandling «Isolation and characterization of Treponemes of periodontal and endodontal origin» for den odontologiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mag.art. Aagoth Elise Storvik forsvarte onsdag 14. mai sin avhandling «Skikk og bruk på legekontoret - en studie av legers selvpresentasjon og deres relasjoner til pasientene» for dr.polit.-graden.

Cand.oecon. Cathrine Hagem forsvarer torsdag 15. mai kl. 10.15 i Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig sin avhandling «Climate agreements under limited participation, asymmetric information and, market imperfections» for dr.polit.-graden.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere