- Bør satse på etter- og videreutdanning

Uniforum Nr. 8 1997


- Universitetet i Oslo bør kjenne sin besøkelsestid og satse på etter- og videreutdannig. Det er viktig for universitetet – ikke minst for universitetets renommé, mener studiedirektør Toril Johansson.

AV GRO LIEN GARBO

Det da studiedirektør Toril Johansson da hun i forrige uke la fram forslag til handlingsplan for det videre arbeid med organisering av etter- og videreutdanning ved universitetet for Kollegierådet.

- Vi ved Universitetet i Oslo bør vise at vi er størst på etter- og videreutdanning, sa Johansson, som mente at det vil være farlig for universitetet å la en sjanse til å satse på dette området gå fra seg.

Lærerutdanning, helse- og profesjonsfag og IT er områder universitetet først bør ta fatt i, mente Johansson. Hun understreket at det er viktig at de administrative enhetene som skal ha ansvar for etter- og videreutdanning har faglig kompetanse på området.

- Det vil være nødvendig med et støtteapparat sentralt for at folk utenfra skal vite hvor de kan henvende seg. Dette er vanlig ved andre universiteter og høyskoler, sa Johansson. Her møtte hun imidlertid en del motbør i forsamlingen. Det ble blant annet understreket at en sentraladministrativ opptrapping ikke er i Effektiviseringsprosjektets ånd.

Dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Lise Vislie, uttrykte glede over arbeidet med handlingsplanen.

- Ved vårt fakultet har vi lenge lidd under en manglende policy på dette området fra universitetets side. Vi har etterlyst dette sterkt, fortalte hun. Vislie understreket at det vil være viktig at universitetet har et opplegg klart før studenttallet synker drastisk – ikke minst med tanke på de bevilgende myndigheter. Hun fortalte at Universitetet i Oslo per i dag ligger dårligere an når det gjelder etter- og videreutdanning enn de andre universitetene – og også dårligere an enn mange høyskoler.


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere