Web Internett

Uniforum 07-97


Maler til webprofil

I denne utgaven av webspalten til Uniforum får du en rekke gode tips til hvordan du kan lage websider for offisiell informasjon fra UiO. Det er nå blant annet laget maler for UiOs visuelle profil

Maler

Det er laget fire maler som kan hjelpe deg godt i gang med å lage websider tilpasset UiOs visuelle profil. Disse er for hjemmesider til enheter, emne-/oversiktssider, dokumenter og enklere enhetssider. Malene er i utgangspunktet laget for programmet HoTMetaL Pro, som er gratis for brukere ved UiO. Men malene kan også brukes i hvilke som helst andre HTML-editorer (redigeringsprogrammer for web).

Les mer om malene og hvordan du bruker dem på følgende webadresse:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/maler/index.htm

Informasjon om HTML-editoren HoTMetaL PRO finner du på:

http://www.uio.no/usit/ADB-seksjonen/hotmetal/hotmetal.html

Bruksanvisning webprofil

Det kan være nyttig å minne om at man også kan lese «Visuell profil», som er en bruksanvisning for UiOs offisielle webprofil. Her finnes de enkelte grafiske elementene beskrevet, og en anbefaling for bruk av disse.

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/dok/

Nyttig er også den automatiske tjenesten for laging av knapper og navnebarer:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/lag-bar.html

Webstruktur

Når man etter hvert får mange webdokumenter, er det viktig å strukturere dem godt på webtjeneren. Tips om hvilke hypertekstlenker en bør ha, kan du finne i utredningen «Struktur og kriterier for elektronisk informasjon» (NYST/95)

http://www.uio.no/usit/Utviklingsseksjonen/nyst/struktur/

TIPS!

Tips Uniforums redaksjon om interessant og/eller kuriøse websider ved UiO som du tror kan være nyttige for andre. Send en e-post-melding med webadressen (URL) til:

uniforum@admin.uio.no

Av Arnt Sommerlund


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere