Vet du at...

Uniforum 07-97

Ingen nye studentbustader til Oslo

Kyrke-, utdannings- og forskingsdepartementet har no fordelt midlane til nye studentbustader i 1997. Til saman skal det byggjast 390 einingar, men Samskipnaden i Oslo har ikkje fått nokon av desse. Bergen og Trondheim, derimot, får 140 nye bustadeiningar kvar.

40 000 forskere

I 1995 deltok 40 000 personer i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge.

Disse utførte til sammen 24 000 FoU-årsverk. Denne virksomheten kostet i alt 16 milliarder kroner, eller 1,7 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Av de totale FoU-ressursene ble 46 prosent brukt i næringslivet, 28 prosent i instituttsektoren og 26 prosent ved universiteter og høgskoler. Ved universitetene er det en liten realvekst i den FoU-virksomheten som finansieres over grunnbudsjettene, mens oppdragsforskning og annen program- og prosjektvirksomhet som finansieres av Norges forskningsråd og andre eksterne kilder, går ned. For de statlige høgskoler øker både grunnbudsjettet og eksterne midler. Dette viser tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Privat fysikalsk institutt

I samarbeid med Helsetjenesten for studenter og Universitetsidretten er det satt i gang et privat fysikalsk institutt i Domus Athletica i tilknytning til friskvernstudioet. Det kreves rekvisisjon fra lege på samme måte som på andre fysikalske institutter. Prisen ligger litt under prisene på by’n, i og med at studenter og ansatte har fått studentvennlige priser som kompenseres ved «fri stasjon». Åpningstider: Onsdag og fredag kl. 9-13.30. Timebestilling på telefon: 22 59 69 58. Behandlingsformer: Medisinsk treningsterapi, elektroterapi, allmenn fysioterapi (varme, massasje, øvelser) og manuell terapi.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere