Forskningsetikk på dagsorden

Uniforum 07-97

- Oppdragsforskningen er en viktig inntektskilde for mange forskningsinstitusjoner, men bør ikke bli det ved universitetene, sa rektor Lucy Smith under en etikk-konferanse i regi av Universitetet i Oslo.

Av Bente Iversen

Hva styrer og hva bør styre forskningen? Disse to sentrale spørsmålene satte dagsorden for etikk-konferansen ved Videnskaps-Akademiet 10. april. To dager var satt av for å diskutere etiske spørsmål omkring forskning, i regi av universitetet.

Flere påpekte i sine innlegg at penger er en sentral styringsfaktor, i tillegg til forskernes interesse. Egne forskningsprogrammer gjennom Norges forskningsråd og andre oppdragsgivere er svært viktige for mange forskningsinstitusjoner. Ved universitetene er oppdragsforskningen ikke så mye utbredt ennå, men Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etterlyser en slik utvikling. Rektor Lucy Smith og professor Aanund Hylland mente begge at den forholdsvis frie posisjonen som universitetene har på dette området, er viktig å ta vare på.

- Jeg mener det vil være synd dersom universitetet skal utvikle seg mot et såkalt service-universitet der forskerne i mye større grad må drive oppdragsforskning for å skaffe penger til driften av institusjonen. Jeg mener forskerne selv bør styre forskningen, sa Hylland.

· Han etterlyste også debatt rundt det etiske ansvaret som forskerne har i forhold til sine resultater. Skal en forsker holde tilbake resultater som han vet vil bli misbrukt av enkelte samfunnsgrupper? Og hvilket ansvar har forskerne for den forenklingen som massemediene ofte gjør med forskningsresultater?

- Departementet pålegger oss i stadig større grad å hente midler utenfra til forskningen. Jeg mener det er viktig å beholde universitetene uavhengig av oppdragsgivere. Her bør det i større grad være rom for forskernes egne ideer og interesser, sa Lucy Smith.

Tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, Ole D. Mjøs, deltok også i debatten. Han etterlyste blant annet en bedre dialog mellom de bevilgende myndigheter og forskningsinstitusjonene. Han ba Norges forskningsråd om å jobbe mer med å få fred i eget hus og om å drive lobbyvirksomhet overfor politikerne slik at de skjønner nytten av å bevilge mer penger til forskning.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere