Videre framover

Uniforum 07-97


I løpet av denne uka skal alle medlemmene i styringsgruppen få kopi av høringsuttalelsene, og på et møte 30. april skal de gå gjennom uttalelsene. Fram til 6. juni skal styringsgruppen bli enige om et forslag til hvordan universitetet skal effektiviseres. Dette forslaget vil bli drøftet med fagforeningene, og universitetsdirektøren vil deretter lage en innstilling til Kollegiet.

Kollegiet vil vedta rammene for effektiviseringen den 25. august, og i løpet av høsten skal enhetene planlegge hvordan omstillingen skal foregå i detalj. 9. desember vil detaljplanene bli vedtatt av Kollegiet, og gjennomføringen av effektiviseringstiltakene begynner først etter nyttår.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere