Kurs, stipend

Uniforum 07-97

Kristian Ottosen-prisen 1997

I forbindelse med Kristian Ottosens 70-årsdag 15. januar 1991 opprettet Studentsamskipnaden i Oslo et fond for å hedre hans innsats for studentvelferd gjennom 30 år. Deler av avkastningen tildeles en person eller gruppe som i foregående år har utmerket seg gjennom innsats for å bedre studentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle vilkår. Alle universitets- og høgskolemiljøer kan være med i nominasjonsprosessen. Prisen er i år på kr. 40 000. Nominasjonsfristen er 2. mai 1997.

Spørsmål rettes til juryens sekretær, Tone Halvorsen, tlf. 22 59 68 23.

NorFa

Nordisk Forskerutdanningsakademi arrangerer nordiske forskerkurs 1998, nordisk-baltiske forskerkurs 1998 og nordisk nettverk for forskning og forskerutdanning. Frist 1. mai 1997. Nærmere opplysninger: tlf. 22 82 86 20, fax 22 82 86 21, e-post norfa@norfa.no

Stipend for journalister og forskere 1997

Norges forskningsråd, Området for Medisin og helse ønsker å høyne kunnskapsnivået og øke interessen for medisinsk og helsefaglig journalistikk og populærvitenskapelig forskningsinformasjon/-formidling både hos journalister og forskere. Journalister får gjennom stipendet mulighet til å besøke en norsk forskningsinstitusjon og fordype seg innen et visst emneområde og sette seg inn i forskeres arbeid og deres vilkår. Motsatt tilbys forskere muligheten til å sette seg inn i journalistenes arbeid og deres vilkår gjennom besøk ved en redaksjon - avis, radio eller TV. Søknadsfrist er 17. mai 1997.

Nærmere opplysninger: rådgiver Hanne B.J. Børresen, tlf. 22 03 73 22, e-post: hanne.borresen@nfr.no

Nordiska hälsovårdshögskolan

sender oss følgende: «Nu är det dags att söka 1998 års kurser i folkhälsovetenskap vid NHV i Göteborg. För kurskatalog och information, kontakta oss per e-mail: reception@nhv.se eller fax: +46 (0)31 69 17 77 eller brev m/adr.: Box 12133, S-402 42 Göteborg.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere