Hva skjer

Uniforum 07-97


Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

4. mai: Geologisk tur langs Akerselva. Frammøte kl. 11 ovenfor Nybrua, i krysset mellom Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien. Varighet: 2-3 timer. Gammelt leirterreng, knollekalk og kalkstein, gammel sølvgruve, vulkanske spalteganger, morener fra siste istid v/ førstekonservator Inge Bryhni.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje

27. april: «Rundmark-larver i kommersielle marine fiskearter. Hva finner vi og hvilke arter kan innebære en potensiell helsefare?» v/professor Karin Andersen.

11. mai: «Hvordan finner laksen tilbake til sin barndoms elv?» v/cand.mag. Morten Gammelsæter.

Botanisk hage og museum

Oppmøte kl. 13 v/museet

4. og 11. mai: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Sigernes Konditori

er igjen åpnet i Tøyen hovedgård og kan besøkes til langt utpå høsten. Åpningstider: mandager-fredager kl. 10-18, lørdager kl. 10-17 og søndager kl. 11-17.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2

Søndag 27. april kl.12-15: Gamle bøker fra den store verden: bokmarked med gamle reiseskildringer, ekspedisjonslitteratur og beskrivelser av fjerne folkeslag.

Søndag 4. mai kl. 12-15: Barnas søndag: aktiviteter, moro og spenning. Tema: Mongolia.

Søndag 11. mai kl. 12.30: Lysbildekåseri fra Yemen v/A. Bang.

Forum for universitetshistorie

Tid: kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

Tirsdag 13. mai: «Does the History of Universities have a Future?» Gjesteforelesning v/Sheldon Rothblatt, Professor of History and Director of the Center for Studies in Higher Education ved University of California, Berkeley.

Torsdag 15. mai: Norsk samfunnsforskning mellom sosialreform og kulturkritikk, 1950-1975.

Forskningsseminar v/Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

28. april: «Bydemografi: giftermålsmønster som innfallsport til sosial lagdeling. Bergen 1700-1850» v/professor Ståle Dyrvik, Historisk institutt, UiB.

5. mai: «Historiske perspektiver på det norske Nobelinstituttet og utdelingen av Nobels fredspris» v/ professor Francis Sejersted, formann i Den norske nobelkomité.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16 Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

25. april: «Reconstruction, Cynicism, Deconstruction» v/Paisley Livingston, MacGill University og Roskilde universitetscenter.

9. mai: «Socialkonstruktivisme og den sociale virkelighed» v/Finn Collin, Københavns Universitet.

Mennesket - fremmed i verden?

Arr.: Humanistisk Kollegium

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47

29. april: «Tausheten i disse uendelige rom skremmer meg (Pascal)» v/Hall Bjørnstad.

6. mai: «Drømmen om ursproget» v/John Ole Askedal.

13. mai: «H.P.L´Orange og det klassiske» v/Kristin Bliksrud Aavidsland.

Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

28. april: Oppsummering av seminaret: Flerfaglig eller tverrfaglig? Mellom myte og empiri. Metodiske erfaringer.

OBS. Det blir avslutningskonferanse på Norsk Folkemuseum 27.-28 oktober 1997.

Videnskaps-Akademiet

Tid og sted: kl 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

5. mai: Årsmøte: «The history and excavation of a Royal Norwegian farm at the Biggings, Papa Stour, Shetland» v/Dr. Barbare Elizabeth Crawford

Senter for kvinneforskning

«Faser i norsk kvinneforskning» II v/professor emeritus Harriet Holter onsdag 7. mai kl. 10-12 i Seminarrommet, Sognsveien 70, 5. etasje.

Kina som «liten stat og stort samfunn»?

31. er tittelen på en gjesteforelesning som holdes mandag 28. april kl. 14.15-16 i sem.rom 100, Niels Treschows hus, Blindern. Foreleser: Liao Xun, direktør for Hainan-provinsens forskningssenter for sosial og økonomisk utvikling. Arrangører: Nettverk for Stillehavsasia-studier og Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.

Symposium in honor of professor Gunnar Rølla

«Dental Research Crossing the Millennium» er tittelen på et internasjonalt symposium med aktuelle emner innen odontologisk forskning og klinikk som arrangeres i Store Auditorium, Geitmyrsvn. 71 fredag 25. april kl. 12-16 og lørdag 26. april kl. 9-16.

Heaven and Earth in Ottonian Art and Rule

er tittelen på en gjesteforelesning som dr.phil. Henry Mayr-Harting, St Peter´s College, Oxford holder tirsdag 29. april kl. 12.15-14 i seminarrommet, St. Olavs gate 29. Foredraget holdes på engelsk og illustreres med lysbilder. Arr.: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, Avdeling for kunsthistorie.

Kunst og verdi

er tittelen på et symposium som vil bli arrangert 8.-11 mai i Det norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78. Arr.: Det nordiske selskapet for estetikk. Nærmere opplysninger: Stein Haugom Olsen, Hong Kong, tlf. +852 2616 7475, fax +852 2572 5170, e-post: sholsen@1n.edu.hk

Middelalderbyen Oslo

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder arrangerer et seminar i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate onsdag 14. mai kl. 10-15. Innledning ved professor Magnus Rindal, med etterfølgende forelesninger: «De eldste bydannelser i Skandinavia» v/Axel Christophersen og «Det eldste Oslo» v/Petter B. Molaug. Etter pausen fortsetter Arnved Nedkvitne kl. 12.30 med forelesningen «Rikshovedstaden Oslo», Margrethe Cecilia Stang: «Kunst og arkitektur i middelalderens Oslo» og Magnus Rindal: «Språk og litteratur i mellomalderens Oslo». Avslutning kl. 14.45-15 v/Magnus Rindal.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere