Doktorgrader

Uniforum07-97


Det medisinske fakultet

Cand.med. Magnus Røger vil fredag 25. april kl. 10.15 i Universitetet gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Morphological and Functional Studies on Blood Platelet Glycoprotein IIb/IIIa and Interaction with Vitronectin and the Soluble Terminal Complement Complex» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Tor Weidling vil lørdag 26. april kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660» for dr.art.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Unn Hilde Refseth forsvarer 24. april kl. 10.15 i Rom 3508, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig sin avhandling «Development and evaluation of DNA fingerprinting techniques used in population genetics» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Dimitris Kugiumtzis vil mandag 28. april kl. 13.15 i Lille auditorium, Informatikkbyggningen, Gaustadalleen 21 offentlig forsvare sin avhandling «Chaotic Time Series Analysis: Improving the Procedures» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Ingrid Gismervik vil onsdag 30. april kl. 12.15 i Auditorium 2, Biologisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Copepod stoichiometry and predation on protozoa as structuring factors in marine pelagic food webs» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Jon Ketil Grønnesby vil onsdag 30. april kl. 12.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes´ hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Linear and proportional regression models in survival analysis» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Lars Fjell Hansson forsvarte 19. april sin avhandling «Etheical Problems of Preventive Medicine» for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.philol. Branka Lie vil fredag 25. april kl.10.15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhanling «Slavisk og norsk språk og kultur i kontakt. Innflytelsen fra norsk miljø og språk på innvandrerungdom fra eks - Jugoslavia» for dr.scient.-graden.

Cand.polit. Finn Hjardemaal vil tirsdag 29. april kl. 10.00 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Verdiformidling i familien. En undersøkelse basert på Eduard Sprangers kultur - og oppdragelsesteori» for dr.polit.-graden.


Uniforum07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere