Hvor er krittet?

Uniforum 07-97


De enkleste og mest selvfølgelige støttefunksjoner ved universitetet fungerer ikke, mener professor Olav Torvund.

Overskriften reflekterer et velkjent irritasjonsmoment for alle som underviser ved Universitetet i Oslo og er et symptom på et organisatorisk problem. De enkleste og mest selvfølgelige støttefunksjoner fungerer ikke. Norges største og viktigste undervisningsinstitusjon har for eksempel ikke rutiner for å sørge for at undervisningsrommene holdes i orden. Når vi skal ha undervisning, kan vi ikke stole på at rommene er i orden, at utstyr er på plass og at det fungerer.

Universitetets oppgaver er forskning, undervisning og formidling. All administrativ og teknisk virksomhet har som mål å støtte primærfunksjonene. Virksomheten bør organiseres slik at vitenskapelig personale kan konsentrere seg om primæroppgavene.

Det synes som om støttefunksjoner som kan bidra til at vitenskapelig personale kan bruke noe mer av sin tid på universitetets primæroppgaver, blir betraktet som en form for personlige velferdsgoder for denne gruppen. Som vitenskapelig ansatt skal man ikke føle seg «for fin» til å lete etter kritt, skifte lyspærer i en overheadprosjektor, bære returpapir til en oppsamlingsplass, frakte bort det man kaster når man rydder etter et avsluttet prosjekt osv. Ledelsen må tydeligvis ha ment at det er en riktig prioritering at professorene gjør slike oppgaver, slik at man avlaster betjentene. Løsningen burde være enkel: En betjent tar en morgenrunde og sjekker at undervisningslokalene er i orden før dagens undervisning begynner. Rengjøringspersonalet tømmer kartongene med returpapir, og det etableres rutiner for å fjerne avfall etter litt større oppryddinger. Videre bør det etableres enkle meldingsrutiner når det er feil eller når ikke-faste oppgaver skal utføres, med vanlige help-desk-funksjoner. Det er vanskelig å ta et stort effektiviseringsprosjekt alvorlig hvis man ikke klarer å få løst de enkle oppgavene først.

Olav Torvund, professor, Det juridiske fakultet


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere