Nordmenn i Amerika samlet på nett

Uniforum 07-97

Lurer du på hva som skjedde med grandonkelen din som utvandret til Amerika i 1890-årene? Eller kanskje du som historiker vil vite hvilken informasjon som finnes tilgjengelig om nordmenns liv og virke i fiskeindustrien på USAs vestkyst?

AV MARIT SCHULSTOK

Dette, og mye annet, kan du få svar på ved å klikke deg inn på Thor M. Andersens bibliografi (TMA) på Internett. Andersen samlet fram til sin død i 1979 inn 55 000 håndskrevne kort med bibliografi over nordmenn i Amerika. Nå har ildsjeler ved Institutt for britiske og amerikanske studier og Universitetsbiblioteket gjort denne bibliografien tilgjengelig for alle via Internett.

- Bibliografien er sv¾rt imponerende i sin detaljrikdom, sier instituttbestyrer Per Winther og professor emeritus Per Seyersted ved instituttet.

De kan fortelle at Andersen drev et møysommelig detektivarbeid på fritiden for å samle inn og skrive ned en oversikt over alt han kom over av skriftlige etterlevninger etter nordmenn som har emigrert til Amerika.

STOR INTERESSE

- TMA har lettet forskeres arbeid både i Norge og i utlandet noe enormt, sier Seyersted.I stedet for å oppsøke biblioteker og aviser/tidsskrifter, kan forskeren med et museklikk få en godt oppdatert oversikt over de fleste emner innen norsk emigrasjon til Amerika. TMA kan bli en viktig kilde for mange forskjellig interesserte, som blant andre slektsgranskere, bygdehistorikere og amerikanske lokalhistorikere.

- Etter et fem minutters innslag på radioen en tirsdag morgen mottok instituttet og Universitetsbiblioteket en mengde henvendelser fra folk som var interesserte i å vite mer om databasen, sier Winther.

ET LIVSVERK

Thor M. Andersen (1897-1979) arbeidet først ved Universitetsbiblioteket i Oslo, før han ble sjefsbibliotekar ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Som ung bibliotekar fikk han stipend for å reise til Amerika i to år. Der startet han arbeidet med å lage en bibliografi over alt som var skrevet om og av nordmenn i USA og Canada fra 1825-1930. Fram til sin død i 1979 samlet han inn de skriftlige referansene på 55 000 håndskrevne kort. Han mente selv at han dekket ca. 60 prosent av det totale skriftlige materialet.

ILDSJELENE BAK

- De som fortjener ros for at dette er blitt til, er Sigmund Skard, Per Seyersted og Faith-Ann SevilŠ, sier Winther. Skard var den som først oppmuntret og hjalp Andersen. Seyersted samlet inn det meste av pengene, og SevilŠ er den som har gjort selve arbeidet. Det å samle inn penger, var ikke lett. Blant annet søkte Seyersted Norges forskningsråd om midler sju ganger, før han den åttende gangen fikk tilslag.

Bibliografien over skriftlige etterlevninger etter norske utvandrere til Amerika er nå tilgjengelig på http://www.nbo.uio.no/baser/tma.html

Billedtekster til «Nordmenn…»:

UT PÅ INTERNETT: - Dette har vært et utrolig spennende arbeid. Hver forfatter på kortene rommer et helt liv, som alle har satt sine små spor hos meg, sier Faith-Ann SevilÀ ved Universitetsbiblioteket. Hun har hatt det praktiske arbeidet med å tilrettelegge Thor M. Andersens bibliografi som database fra 1980 og til i dag. (Foto: Kirsten Faustino)

ET LIVSVERK: Thor M. Andersen samlet i løpet av sitt liv imponerende 55 000 kartotekkort skrevet av og om nordmenn i Amerika. Her sees blant annet kortet om Bjørnstjerne Bjørnson. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere