Et hovedfag i tiden

Uniforum 07-97

Forvaltningsinformatikk:

Hva skjer med idealer for rettssikkerhet, personvern og demokrati i møte med teknologien?

Forvaltningsinformatikk søker å gi svar på dette. Faget undersøker hva som skjer når den offentlige og den private forvaltningen tar i bruk informasjonsteknologi (IT).

AV GRO LIEN GARBO

- I møtet mellom IT og styring lærer vi noe om idealene og rettsreglene som gjelder i samfunnet. Samtidig lærer vi en god del om hva IT kan anvendes til, sier professor i forvaltningsinformatikk, Dag Wiese Schartum. Han har vært faglig ansvarlig for hovedfaget i forvaltningsinformatikk siden det ble satt i gang i 1994 - og utnevnt til professor i desember i fjor.

— Forvaltningsinformatikk er et virkelighetsnært og praktisk fag. På heldagsseminarer vi har arrangert, har det vært like mange deltakere fra arbeidslivet som akademikere, forteller Schartum. Oppgavene studentene jobber med, er også nært knyttet til det praktiske liv: En tar for eksempel for seg kredittvurdering og automatiserte rutiner i forbindelse med banklån, en annen ser på rettslige aspekter ved Arbeidsdirektoratets Web-tjener, en tredje skal evaluere Stortingets Web-tjeneste.

- Bedrifter og etater som blir undersøkt av våre studenter har stor glede av det. I tillegg har representanter fra offentlig og privat forvaltning ofte stort utbytte av våre seminarer og vi av deres kunnskap og erfaringer, forteller Schartum.

- Faget er jobbrettet. Noen av oss er allerede blitt kapret av arbeidsmarkedet, forteller hovedfagsstudent Torild Lund Andersen.

- Det som er spesielt interessant med forvaltningsinformatikk er at flere fagfelt knyttes sammen. Det er nyttig å kunne se ting i sammenheng. Dessuten er det spennende å se om teknologi fører til organisasjonsendringer, sier Irene Driveklepp - også hun hovedfagsstudent.

Forvaltningsinformatikk hovedfag er tverrfaglig og et samarbeid mellom Det juridiske, Det samfunnsvitenskapelige, Det historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Sju av tolv studenter på faget er jenter. I tillegg deltar to hospitanter fra andre hovedfag på kursene.

- Mange av kursene våre kan være interessante for studenter fra andre fag - ikke minst fra statsvitenskap, sier Schartum, som ønsker at faget skal være mest mulig åpent.

I ARBEID: Professor i forvaltningsinformatikk, Dag Wiese Schartum sammen med hovedfagsstudent Maisen Lid. (Foto:Xenia Isaksen)


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere