Alle doktorgradskandidater på data

Uniforum 07-97


Et nytt felles doktorgradssystem vil gjøre det lettere å holde oversikt over forskerutdanningen.

Av Marianne Tønnessen

Fra nyttår er det innført et nytt felles doktorgradssystem (FD) for universitetene og de vitenskapelige høgskolene. Inn i dette systemet legges nå opplysninger om alle som arbeider med doktorgraden, deres bakgrunn, veiledere, progresjonen i arbeidet og hvordan doktorarbeidet finansieres. På bakgrunn av opplysninger i systemet kan man blant annet få statistikk om tids- og ressursbruk i forskerutdanningen. Mangelfull statistikk på området var en av grunnene til at arbeidet med FD ble igangsatt.

Siden FD inneholder personopplysninger, er det ikke mulig for hvem som helst å bruke det. Forskningsadministrativt personale på fakulteter og institutter vil være de viktigste brukerne, men også instituttbestyrere og ledere av fakultetenes forskningsutvalg vil kunne ha stor nytte av informasjonen i systemet.

- FD vil gjøre hverdagen lettere for disse brukerne. Nå har de et system å forholde seg til med all informasjon de trenger. Her finnes statistikk og oversikter som de ikke har hatt før, og det vil kunne bli lettere å finne flaskehalser i forskerutdanningen, sier tidligere førstekonsulent Stig Slipers¾ter i Forskningsadministrativ avdeling. Han har det siste året vært prosjektleder for arbeidet med systemet, og arbeider n ved NIFU.

Det er første gang alle enheter ved UiO har samme doktorgradssystem, og for tiden får brukerne av systemet kurs og opplæring i å bruke det. Opplysninger fra FD vil bli sendt til Databasen for høyere utdanning to ganger i året. Data fra systemet vil også være av interesse for andre, for eksempel Norges forskningsråd og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere