Hvordan gjøre forskning til penger?

Innhold Uniforum 06/97

Vet du at ...

Forskerforbundet arrangerer også i år sitt tradisjonelle Lysebu-seminar. Det finner sted mandag 28. april 1997. Som en oppfølging blant annet av Uniforums oppslag 27. februar i år, «Når forskning blir penger», vil temaet i år være hvilke muligheter og virkemidler som står til rådighet når det gjelder å utnytte den forskningen som drives på universitetet for å øke institusjonens og den enkeltes inntekter. Hvilke muligheter har forskerne til å gjøre forskning til penger? Hvordan bør slike inntekter fordeles mellom institusjon og forsker? Hva bør styre forskningen? Trenger vi Forskningsparken for å hjelpe oss eller kan fakultetene eller eventuelt sentraladministrasjonen klare dette? Kan vi eventuelt få til endringer i vårt system hvis vi ønsker det? Dette er spørsmålene som vil bli belyst. Etikk er et av satsningsområdene for universitetet. Seminaret vil også ta opp relevante etiske problemstillinger knyttet til ovennevnte spørsmål.

Trenger 100 millioner kroner til avansert vitenskapelig utstyr

Universitetene og høyskolene har et skrikende behov for avansert vitenskapelig utstyr. Situasjonen er nå så kritisk at Norges forskningsråd blant annet foreslår å selge eiendommer for å bidra til finansieringen, fremgår det av et brev fra Forskningsrådet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Forskningsrådet foreslår at Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 1997 øker bevilgningene til avansert vitenskapelig utstyr fra 30 til 100 millioner kroner. Satsing på avansert vitenskapelig utstyr er det enkelttiltaket som er best egnet til å gjøre medisinsk, naturvitenskapelig og teknologisk forskning mer effektiv, fremholder Forskningsrådet. Manglende eller gammeldags utstyr fører til tapte muligheter og langsiktige skadevirkninger for kompetanseutviklingen i Norge. Tidligere investeringer i avansert vitenskapelig utstyr har blant annet bidratt sterkt til å gjøre norsk forskning mer konkurransedyktig i EU-sammenheng. I brevet til KUF foreslår Forskningsrådet en finansieringsmodell som forutsetter at universitetene og høyskolene skal kunne søke Forskningsrådet om nye midler til vitenskapelig utstyr. Institusjonene skal finansiere 35-40 % av investeringene selv, mens Forskningsrådet bevilger 60-65 %.


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere