Gratis privatisteksamen

Innhold Uniforum 06/97

Universitetsdirektøren hadde foran tirsdagens kollegiemøte foreslått å øke eksamensgebyret for privatister fra 450 til 1760 kroner. Men Kollegiet vedtok overraskende å kutte hele eksamensgebyret.

AV BENTE IVERSEN

Med ti mot to stemmer gikk Kollegiet tirsdag inn for at det i 1997 skal være gratis for privatister å ta eksamen ved Universitetet i Oslo. Målet er å få Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) til å snu trenden med å kutte i midlene til privatisteksamen i løpet av dette året.

KUF har det siste året endret praksisen med å gi universitetene godtgjøring for de ekstra utgiftene privatisteksamen påfører universitetene, på tross av at de ifølge den nye universitetsloven har gitt privatistene rett til å gå opp til eksamen. Begrunnelsen for endringen er at universitetene, ifølge den nye loven, kan dekke inn slike kostnader ved å kreve gebyr fra den enkelte student. HELOMVENDING

I desember 1995 vedtok Kollegiet å innføre et eksamensgebyr på 450 kroner for en 20-vekttallseksamen for å dekke inn KUFs manglende godtgjøring. Etter enda et kutt i midlene var saken oppe til ny behandling i Kollegiet. Nå gjorde Kollegiet helomvending, og gikk inn for å fjerne dette gebyret og heller jobbe for å få departementet til å betale disse ekstra utgiftene. Forslaget er tidsbegrenset og gjelder kun for 1997. Hvis man ikke klarer å få KUF til å endre sin nye godtgjøringspraksis, vil privatistene fra og med 1998 måtte dekke eksamenskostnadene gjennom gebyrer. EKSTRAUTGIFTERPå SJU MILLIONER

7.april ble saken diskutert på kollegierådsmøte. Ikke uventet var studentrepresentantene imot forslaget fra Universitetsdirektøren om at kostnadene ved eksamen skal lastes privatistene selv, noe de mener svekker den reelle eksamensretten. Dekaner og deler av de administrative representantene, bifalt forslaget fra universitetsdirektøren om å øke gebyret til 1760 kroner.

Det vil koste universitetet nærmere sju millioner kroner å arrangere privatisteksamen dette året. Hvor midlene skal tas fra, vil Kollegiet komme tilbake til senere. SLIPPER GEBYR: Privatister ved Universitetet i Oslo slipper å betale eksamensgebyr i 1997. Foto: Kirsten Faustino


Innhold Uniforum 06/97

Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere