Behandlingen unntatt offentlighet

Innhold Uniforum 06/97

Stillingen som universitetsdirektør ikke lenger på åremål

Stillingen som universitetsdirektør skal ikke lenger være på åremål. Kollegiet har nemlig vedtatt å gjøre den om til en fast stilling.

Behandlingen av denne saken har vært unntatt offentlighet, noe professor i offentlig rett, Henning Jakhelln, tviler på om det er juridisk grunnlag for.

AV MARIANNE TøNNESSEN

I protokollen fra kollegiemøtet står det kun at det er en personalsak som er blitt behandlet og at saken er unntatt offentlighet.

Rektor Lucy Smith begrunner dette med at saken ikke bare er en prinsippsak, men også en personalsak:

­ Denne avgjørelsen er så knyttet opp til personen Tor Saglie at det er umulig å diskutere prinsippet om fast ansettelse kontra åremål uten å diskutere ham. Og når det er en personalsak, blir den unntatt offentlighet, sier Smith.

Denne vurderingen er ikke professor i offentlig rett, Henning Jakhelln, enig i:

­ Dette dreier seg ikke om sensitive personopplysninger som er taushetsbelagte. Spørsmålet om en person har gjort en god, middels eller dårlig jobb, er ikke undergitt taushetsplikt. Det dreier seg heller ikke om en konkret ansettelse av en person, men om omorganisering og endret vilkår for stillingen. Dermed faller den verken inn under paragraf 5a, 6.2 eller 6.4 i offentlighetsloven. Jeg har vondt for å se at denne saken kan unntas offentlighet, sier han.

Jakhelln har også reagert på at spørsmålet om universitetsdirektørstillingen ikke ble lagt fram for Kollegierådet, noe han tok opp på kollegierådsmøtet i mars.

­ Innvendingene mine går på saksbehandlingen. I prinsippet er jeg positiv til at Universitetsdirektøren er fast tilsatt, understreker han.

ÉN STEMME IMOT

Saken ble behandlet i Kollegiet 11. februar, og det var bare studentrepresentanten Anne-Helene Tveit Molaug som stemte imot at stillingen skulle bli fast.

­ Jeg mener at universitetet er bedre tjent med fornyelse i toppledelsen, noe en åremålsstilling garanterer for. Dette er en prinsipiell holdning, uavhengig av personer, sier hun. Molaug mener at Kollegiet må være i stand til å skille sak og person:

­ Det som er viktig, er om en ønsker åremål eller fast stilling, ikke om en ønsker Tor Saglie eller ei, sier hun.

VURDERES HVERT åR

­ Bakgrunnen for at stillingen ikke lenger er på åremål, er at universitetsloven er endret. Etter den nye loven er hovedregelen at stillingen skal være fast, sier rektor Lucy Smith. ­ Når vi har en tillitsvalgt rektor som sitter tre eller seks år, er det viktig å sørge for kontinuitet hos universitetsdirektøren. Dessuten har vi en usedvanlig godt kvalifisert universitetsdirektør nå som vi ønsker å ha fast ansatt. Jeg vet at han er meget attraktiv i arbeidsmarkedet og at han får mange jobbtilbud, sier hun.

­ Men nå kan han bli sittende i tyve år til?

­ Det har han sagt at han ikke vil gjøre. Dessuten er han knyttet til lederlønnsordningen, som betyr at rektor vurderer hvert år om han skal fortsette i stillingen eller ikke. Og ved hver nyansettelse kan Kollegiet endre stillingen slik at den blir på åremål igjen. Jeg ser derfor dette mer som en konkret sak enn som en prinsippsak.

­ 20 åR IKKE AKTUELT

­ For meg er det uaktuelt å bli sittende som universitetsdirektør til jeg går av med pensjon. Antakelig blir jeg sliten av jobben når jeg er rundt 55, og da kan jeg tenke meg å gå over i en rådgiverstilling, sier universitetsdirektør Tor Saglie som er 47 år. Han er fornøyd med at stillingen hans nå er blitt fast.

­ Hvis ikke må jeg slutte om seks år. Fram til da ville jeg måtte reflektere over en del av de andre jobbtilbudene som jeg regelmessig får, og kanskje begynne i en ny jobb før perioden min var ferdig, sier han.

Siden åremålet til Saglie går ut i vår, er universitetsdirektørstillingen - som nå altså er fast - utlyst på nytt. Det er bare én søker: Tor Saglie. Han fikk jobben på kollegiemøtet sist tirsdag.

­ IKKE JURIDISK GRUNNLAG: ­ Jeg har vondt for å se at denne saken kan unntas offentlighet, sier professor Henning Jakhelln. (Foto: Xenia Isaksen)

KAN SITTE LENGE: Tor Saglie sitter ikke lenger på åremål. ­ Men det er uakutelt å forsette som universitetsdirektør i 20 år til, forsikrer han. (Foto: Xenia Isaksen)


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere