Doktorgrader

Innhold Uniforum 06/97

Det medisinske fakultet

Cand.med. Andreas Moan forsvarte 3. april sin avhandling «Insulin Resistance, Sympathetic Activity and Blood Pressure Control» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Kari J. Kværner vil lørdag 12. april kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Genes and Environment in the Aetiology of Otitis Media» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Morten Wærsted vil fredag 18. april kl. 10.15 i Auditorium 14, Vestbygningen, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Attention-Related Muscle Activity - A Contributor to Sustained Occupational Muscle Load? An EMG study of the upper trapezius muscles during VDU work with minimal physical activity» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Per-Henrik Zahl vil fredag 25. april kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling «Long-term survival of cancer studied by means of an additive regression model and correlated frailty models» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Jørgen Lorentzen forsvarte 5. april sin avhandling «Mannlighetens muligheter. Om mannlig under, erfaring og etikk i det moderne gjennombrudds litteratur» for dr.art.-graden.

Cand.philol. Bente Aamotsbakken vil lørdag 19. april kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Tekst og intertekst. En studie i intertekstualitetens betydning i tre åttitallsromaner av Edvard Hoem» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.pharm. Karin Nord forsvarte 3. april sin avhandling «Photoreactivity of Chloroquine» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Lars Eide vil fredag 11. april kl. 13.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Base excision of DNA damage by DNA glycosylases containing the helix - hairpin-helix domain» for dr.scient.-garden.

Cand.scient. Trond Olav Berg vil fredag 18. april kl. 13.15 i Rom 3508, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Autophagy in rat hepatocytes: relation to the endocytic pathway and purification of autophagosomes» for dr.scient.-graden.


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere